Hollandsk storbank finansierer BIOS Ambulance Services Danmark

Det er den hollandske storbank Rabobank, som stiller kreditfaciliteter til rådighed for BIOS Ambulance Services og dermed har gjort det muligt for koncernen at ekspandere til Danmark. Banken finansierer således den bankgaranti, som Region Syddanmark har kræver, og BIOS er nu i gang med at opbygge en dansk organisation.

Fredag underskrev Region Syddanmark de nye ambulancekontrakter med BIOS Ambulance Service Danmark og Responce. Dermed er processen med at overføre ambulancekørslen fra Falck til de to nye ambulanceoperatører officielt startet.

”Nu kan vi skabe klarhed for borgerne og de berørte ambulancereddere og elever, som vi meget gerne vil have med i vores organisation”, siger danske Nicolaj Dickmeiss, som er implementation manager hos BIOS Ambulance Services Danmark.

Vant til konkurrencepræget marked

BIOS-gruppen har en selvstændig enhed for ambulanceservice, der har rødder tilbage til 1950. “I dag har vi ansvaret for ambulancekørslen i området Rotterdam-Rijnmond med 1,2 millioner indbyggere, og vi er vant til at operere på et meget konkurrencepræget marked. Vi kan derfor levere ambulancekørsel af høj kvalitet til borgerne i Region Syddanmark og frigive ressourcer til andre områder i regionens sundhedssektor”, siger Aad Romijn, der er driftsdirektør i BIOS Groep.

Der har i danske medier været sat spørgsmålstegn ved BIOS’ finansielle styrke. Men ifølge finansdirektør Pim van der Boom fra BIOS Groep er det finansielle grundlag på plads:

”BIOS-gruppen har de seneste år leveret solide resultater. Der var stærke, positive resultater i 2012 og 2013, og den positive udvikling fortsætter også i 2014. På baggrund af virksomhedens portofolio af langsigtede kontrakter er forventningerne meget favorable for de kommende år. Rabobank har for nylig vurderet BIOS-gruppen og besluttet at tildele en kreditfacilitet, der skal understøtte virksomhedens udvikling i Danmark. Dette inkluderer også de specifikke langsigtede bankgarantier, som Region Syddanmark har krævet i forbindelse med udbuddet”, fortæller finansdirektøren.

Region: Overbevisende materiale fra BIOS

Region Syddanmark udtrykker også tilfredshed med aftalen. ”I Region Syddanmark har vi været omhyggelige med at beskrive den ambulance-opgave, vi vil have løst. BIOS har fået opgaven, fordi selskabet har fremlagt et meget overbevisende materiale. Nu ser vi frem til at forberede opgaven sammen med jer. Og så er det i sidste ende op til BIOS at løfte opgaven på det høje niveau, som I siger I kan. Når det gælder ambulancekørsel er syddanskerne godt vant”, sagde Thyge Nielsen, der er formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark, i forbindelse med kontraktunderskrivelsen.

Den endelige kontrakt gør det muligt for BIOS at påbegynde opbygningen af ​​sin danske organisation. BIOS har allerede en aftale på plads med 3F, og virksomheden er i gang med at udpege en direktør for virksomhedens danske aktiviteter.

BIOS vil endvidere invitere interesserede redderelever til et møde og søge at sikre en glidende overgang fra Falck til BIOS.

Annonce