Nye sygeplejersker i ambulancerne bliver ansat af region

Når Region Syddanmark fra juli udvider det præhospitale beredskab med fire køretøjer til sygetransport, som bemandes af sygeplejersker, så bliver sygeplejerskerne ikke ansat hos BIOS og Responce. I stedet skal de på samme måde som ambulancelægerne ansættes hos regionen. Ved en kreativ manøvre sikrer regionen desuden, at der ikke kommer nogen ambulancereddere på køretøjerne.

De fire nye køretøjer, som Region Syddanmark vil indsætte, skal ikke anvendes til akutte udrykninger, men til interhospitale transporter, hvor patienter overføres mellem to sygehuse. Køretøjerne placeres på sygehusene i Kolding, Aabenraa, Esbjerg og Odense, og de vil være i drift i tidsrummet kl. 07.00 – 19.00 på hverdage.

Reddere erstattes af chauffører

Køretøjerne bliver bemandet med en sygeplejerske, og regionen har valgt, at køretøjerne ikke skal rubriceres som ambulancer, men som køretøjer til liggende sygetransport. Den manøvre sikrer, at køretøjerne ikke bliver omfattet af den nye ambulancebekendtgørelse, som stiller en række krav til personalets uddannelse og køretøjernes udstyr.

Efter ambulancebekendtgørelsen må en ambulance gerne bemandes med en sygeplejerske i stedet for – som normalt – en ambulancebehandler, hvis ambulancen kun anvendes til interhospitale transporter. Udover sygeplejersken ville ambulancen dog så skulle bemandes med en uddannet ambulanceassistent. Men ved at anvende rubriceringen som køretøj til liggende sygetransport opnår regionen, at køretøjet ikke er omfattet af ambulancebekendtgørelsen. Det vil regionen så udnytte til, at sygeplejersken ikke suppleres af en ambulanceassistent, men derimod af en chauffør, som der ikke stilles egentlige uddannelseskrav til.

Selv om køretøjerne ikke er ambulancer, vil regionen anvende dem til interhospitale transporter med hastegrad B, der betegner kørsler til akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst – og som normalt har karakter af udrykningskørsel og i resten af landet altid udføres af ambulancer.

Sygeplejersker tilknyttes sygehusene

Sygeplejerskerne vil ikke blive ansat hos ambulanceoperatørerne BIOS og Responce. I stedet vil de organisatorisk og ledelsesmæssigt blive tilknyttet deres nuværende sygehusafdeling.

Sygeplejerskerne vil gennemgå et uddannelsesforløb bestående af teori og praktik, for derefter at indgå i et særligt transportteam med et antal 12 timers-vagter om måneden. Sygeplejerskens udførelse af behandling under sygetransporten vil være på lægelig delegation fra den ledende læge på den afdeling, der bestiller transporten, og med lægelig rådgivning fra lægebilslægen. Sygeplejerskerne vil medbringe nødvendigt behandlingsudstyr og visse lægemidler.

De nye køretøjer bliver leveret af de eksisterende ambulanceoperatører gennem udnyttelsen af en option i kontrakterne, som giver regionen mulighed for at købe ekstra køretøjer til liggende sygetransport – blot med den ændring, at der kun skal stilles med en enkelt medarbejder til at føre køretøjet. Ambulanceoperatørerne er forpligtede til at levere de ekstra køretøjer med et varsel på to måneder, og regionen forventer derfor, at de fire køretøjer kan være i drift fra juli.

Indtil videre vil der være tale om et 12 måneders pilotprojekt, som ventes at koste 12-13 mio. kr.

Annonce