Københavns Brandvæsen vil fyre sikkerhedsrepræsentant

Selv om sikkerhedsrepræsentanter ifølge arbejdsmiljøloven har samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter, så vil Københavns Brandvæsen nu fyre sikkerhedsrepræsentanten på Fælledvejens brandstation. Det giver anledning til bekymring hos Brandfolkenes Organisation, der påpeger, at fyringen af en sikkerhedsrepræsentant også er i strid med Københavns Brandvæsens egne retningslinjer for personaletilpasninger.

Efter arbejdsmiljølovens § 10 er sikkerhedsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsmænd inden for samme eller tilsvarende faglige område.

Hvis en tillidsmand skal fyres i forbindelse med en personaletilpasning, så kræver det normalt, at der er såkaldt tvingende nødvendige årsager. Det vil i praksis sige, at det skal være umuligt for arbejdsgiveren at finde opgaver til tillidsmanden, f.eks. fordi en funktion eller et område helt nedlægges. Tillidsmanden skal i så fald normalt være den sidste indenfor sin personalegruppe, som fyres.

I forbindelse med de varslede opsigelser ved Københavns Brandvæsen, som en følge af de tabte kontrakter på ambulanceområdet, har sikkerhedsrepræsentanten for ambulancefolkene på Fælledvejens brandstation imidlertid modtaget et brev med partshøring, hvilket vil sige, at han har fået et varsel om, at Københavns Brandvæsen agter at fyre ham. Sikkerhedsrepræsentanten sidder ligeledes i brandvæsenets sikkerhedsudvalg B som fælles-sikkerhedsrepræsentant for alle ambulancesikkerhedsrepræsentanter.

Brandfolkenes Organisation, der organiserer den pågældende brandmand, henviser til, at det også af brandvæsenets egne retningslinjer for personaletilpasninger fremgår, at sikkerhedsrepræsentanter normalt ikke kan fyres. “Tillidsrepræsentantreglerne indeholder et krav om, at afskedigelse af en tillidsrepræsentant/suppleant skal være begrundet i tvingende årsager, og at det er arbejdsgiver, der skal bevise, at der foreligger sådanne tvingende årsager til at afskedige netop tillidsrepræsentanten. Reglerne gælder også for SU-, sikkerhedsrepræsentanter samt disses suppleanter”, står der i brandvæsenets retningslinjer.

“Her har Københavns Brandvæsen altså valgt alligevel at fyre en tillidsvalgt medarbejder, som er valgt af og blandt samtlige ambulancefolk i Københavns Brandvæsen, og som efter de gældende regler på området skulle være specielt godt beskyttet i forbindelse med de fyringer, som dem man nu desværre skal igennem i Københavns Brandvæsen. Jeg må udtrykke min bekymring over, at man ikke overholder retningslinjerne i Københavns Brandvæsen”, siger Jesper Bronée, der er formand for Brandfolkenes Organisation.

“Såfremt man kan gøre, som man åbenbart påtænker, så har jeg svært ved at se, hvordan vores tillidsvalgte har den beskyttelse, som de burde være sikret igennem deres valg, og jeg tror, at såfremt man kan gøre, som man påtænker her, så vil man opleve, at hele sikkerheds- og tillidsrepræsentantstrukturen lider et gevaldigt nederlag – for hvem tør så lade sig vælge og give sig ud i debat med en virksomheds ledelse? Jeg håber, at Københavns Brandvæsen, og derigennem Københavns Kommune, revurderer sin opfattelse af denne afsked, således at vi som medarbejdere i fremtiden kan have tillidsvalgte, som tør stå ved deres meninger”, siger Jesper Bronée.

Annonce