Mange Falck-stationer kan være på vej mod lukning

Med Region Sjællands overraskende beslutning om helt at sige farvel til Falck som ambulanceoperatør, kan mange af Falcks stationer i regionen være på vej mod en lukning. I de byer, hvor Falck ikke har brandslukning, er det en meget stor del af de lokale Falck-stationers eksistensgrundlag, som falder bort, og stationerne i de byer, hvor Falck står for brandslukningen, vil i stort omfang kunne blive reduceret til rene brandstationer.

De seneste år har Falck gennemført en stor omlægning af driften, hvor de ikke-akutte opgaver er blevet samlet på få, store stationer. Her har f.eks. autohjælpsvognene deres base, men de er på gaden det meste af tiden, og dermed kan Falck sikre, at der er ledige vogne i de fleste byer – uden at der nødvendigvis behøver at være en lokal Falck-station. På området for siddende sygetransport har Falck i dag stort set kun kørsler for abonnenter, da Falck har valgt ikke længere at byde på den siddende sygetransport, og derfor er sygetransportaktiviteterne væsentligt mindre i dag end for bare få år siden. Dermed er Falck-stationerne i de fleste mindre byer blevet reduceret til kun at tage sig af beredskabsopgaver, det vil sige ambulance- og brandudrykninger.

Når ambulancekørselen i hele Region Sjælland overgår til Samariten, så betyder det også, at Falck-stationerne i flere mindre byer reelt ikke længere har nogen opgaver tilbage. I det omfang Falck står for brandslukningen, vil stationerne formentlig blive videreført som rene brandstationer, mens stationerne i andre byer må forventes at blive nedlagt.

Annonce