Vil undersøge kvalifikationskrav til medarbejdere i sygetransporttjenesten

Arkivfoto: Niels Aage Skovbo

Hvert år gennemføres der over 200.000 liggende sygetransporter, hvor patienterne transporteres af reddere i særlige køretøjer til liggende sygetransport, men uden at der er behov for behandling undervejs. Nu vil Reddernes Udviklingssekretariat i samarbejde med Teknologisk Institut undersøge, hvilke kvalifikationskrav, som der fremover skal stilles til redderne for at sikre, at de kan leve op til kravene om patientsikkerhed og kvalitet.

De liggende sygetransporter udføres for regionerne, og patienterne transporteres primært mellem sygehuse, plejehjem, lægehuse, hospicer og patienternes eget hjem. Det er patienter, som er syge eller svagelige, men som ikke er behandlingskrævende. Transporten skal dog foregå under trygge forhold, ligesom der stilles krav til brug af hjælpemidler, god hygiejne og en værdig omsorg for patienterne.

Men det nye projekt vil Reddernes Udviklingssekretariat og Teknologisk Institut skabe opmærksomhed om, hvilke nuværende og fremtidige kvalifikationskrav, som medarbejderne i sygetransporttjenesten skal honorere for at leve op til kravene om patientsikkerhed og kvalitet i løsningen af opgaven. Desuden skal det undersøges, hvilke fremtidige krav, der skal stilles til organiseringen af den liggende sygetransport og til det materiel, der skal anvendes i sygetransportvognene. Forventningen er, at projektet vil tilvejebringe ny viden om, hvordan sygetransporten nu og i fremtiden kan foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, både for patienter og medarbejdere.

Projektet vil inddrage samtlige relevante parter inden for den liggende sygetransport i Danmark. Det vil ske ved at få arbejdspladser, medarbejdere, ledere, patienter, pårørende og samarbejdspartnere direkte i tale, således at de kan være med til at påvirke den fremtidige indsats for at styrke kvaliteten af den liggende sygetransport.

Annonce