Læger til region: Få nu søgt om penge til lægebiler

Regionerne kan nu søge om puljemidler til at forbedre deres akutberedskab, og det er en oplagt mulighed, som Region Sjælland bør benytte sig af. Det mener Lægeforeningen, som ønsker, at Region Sjælland skal søge om midler til at akutlægebiler. Lægerne anser nemlig lægebiler for at være uundværlige, hvis det lægelige akutberedskab i Region Sjælland skal bringes op på niveau med akutberedskabet i de øvrige regioner.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har frigivet 50 mio. kr. til styrkelse af akutberedskabet. Midlerne skal anvendes til at sikre, at alle – uanset hvor i landet de bor – får den bedst mulige akutbehandling samt sikkerhed for at få hjælp i tide.

Regionerne er de eneste, der kan søge om midlerne, der gives i form af tilskud til for eksempel lægebiler, akutbiler eller paramedicinerbemandede ambulancer.

”Det er oplagt, at Region Sjælland nu benytter denne enestående mulighed for at anskaffe sig lægebiler – og dermed bringe det lægelige akutberedskab i regionen op på niveau med akutberedskabet i de øvrige regioner. Jeg er sikker på, at det vil blive vel modtaget af de 800.000 indbyggere i regionen”, siger Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen.

Region Sjælland gik enegang, da den i 2011 afskaffede sine lægebiler. Siden har regionen oprettet en lægebil med base i Slagelse, men det dækker ifølge lægerne langt fra behovet i regionen. Lægeforeningen vurderer nemlig, at der er behov for en lægebil ved hvert af de 21 akutsygehuse i Danmark, og dem er der fire af i Region Sjælland.

”Det er nødvendigt at sikre samme gode behandling til alle borgere – også i Region Sjælland”, siger Mads Koch Hansen.

Annonce