Region og førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Dansk Førstehjælpsråd har besluttet at indgå en samarbejdsaftale med Region Sjællands præhospitale center. Samarbejdsaftalen betyder, at Region Sjælland fremover kan gennemføre og afvikle rådets førstehjælpsuddannelser i eget regi. Og både akuthjælpere, ansatte og politikere skal på kursus.

Med det kommende samarbejde vil Region Sjællands præhospitale center også fremover kunne udstede kursusbeviser i eget navn. Det er regionens plan, at man vil udbyde Dansk Førstehjælpsråds uddannelser til de akuthjælpere, som regionen allerede i dag har rundt om på steder, hvor der kan være lang ventetid på en ambulance, men også regionens egne ansatte og regionsrådspolitikerne vil fremover modtage en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser.

Det oplyser Dansk Førstehjælpsråd.

”Vi er glade for samarbejdet med Region Sjælland, Præhospitalt Center. Det betyder at endnu flere vil modtage en af rådets uddannelser. Det giver for både regionen og kursisterne en sikkerhed for at kvalitetskravene til et kursus er opfyldt – og for kursisterne at de modtager et kursusbevis som kan bruges i forbindelse med uddannelse, jobskifte med mere”, siger Thomas Egesborg Pedersen, der er formand for Dansk Førstehjælpsråd.

Det forventes at Region Sjælland, Præhospitalt Center vil kunne byde de første kursister velkommen på en af Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser i løbet af efteråret.

Annonce