Lønaftale på plads for helikopterlæger

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har mandag sikret, at der er enighed om, hvilke løn- og ansættelsesvilkår, der skal gælde for lægerne ved den nye landsdækkende akutlægehelikopterordning, der bliver en realitet fra den 1. oktober 2014.

Parterne har siden efteråret 2013 forhandlet om de vilkår, der skal gælde i den nye akutlægehelikopterordning. ”Det har været et langt forhandlingsforløb, der nu er resulteret i en fornuftig aftale med en balanceret økonomi”, lyder det fra Danske Regioner.

Aftalen betyder, at der vil være lægebemanding på helikopterne døgnet rundt i hele landet. I øjeblikket bruger helikopteren på Sjælland paramedicinsk personale om natten. Akutlægehelikopterne bemandes af anæstesiologer, som i det daglige arbejder på sygehusene – og som derfor har jobbet som bibeskæftigelse.

”Det har været lange og vanskelige forhandlinger, især fordi vi indtil nu har haft meget forskellige vilkår for helikopterlægerne på Sjælland og Jylland/Fyn. De to aftaler skulle slås sammen til en landsdækkende aftale, og vi har opnået et fornuftigt resultat, som alle parter bør kunne støtte op om,” siger bestyrelsesmedlem i Overlægeforeningen, Mette Worsøe.

Den nye aftale medfører, at betalingen bliver ens alle ugens dage, og at helikopterlægerne fremover vil få løn under sygdom, barsel og barns første sygedag. Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har aftalt, at udgangspunktet er, at alle nuværende helikopterlæger følger med over i den nye ordning.

Den kommende landsdækkende akutlægehelikopterordning afløser de nuværende forsøgsordninger på Sjælland og i Midtjylland. Den nye ordning vil operere med tre helikoptere, der har base i henholdsvis Ringsted, Billund og Skive, og helikopterne får fælles ledelse.

Annonce