Sundhedsstyrelsen anbefaler lægehelikoptere

Danmark bør have fire lægehelikoptere, som skal bemandes med læger, ambulancebehandlere og eventuelt sygeplejersker. Helikopterne skal placeres på eksisterende lufthavne, men de skal disponeres centralt fra een AMK og de skal have en fælles disponeringsvejledning for alle transporttyper. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen i et nyt oplæg til fremtidens akutberedskab.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev fremlagt på et seminar i Dansk Selskab for Sygehusledelse af styrelsens planchef, overlæge Lone de Neergaard. Oplægget beskæftiger sig både med sygehusenes akutmodtagelser, traumecentre og det præhospitale beredskab.

I forhold til det præhospitale beredskab anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alarmcentralerne skal opkvalificeres for bedre at kunne løse sundhedsfaglige opgaver – f.eks. visitation til skadestuen, som kan ske via 112 eller praktiserende læger. Der skal også være bedre sammenhæng mellem alarmcentraler, vagtcentraler, ambulancer, AMK og akutmodtagelse. Generelt skal der være fokus på præhospital diagnostik og behandling samt hurtigst mulig transport til behandlingssted.

Hidtil har amter/regioner været fortalere for en lægehelikopterordning, men i oplægget til fremtidens akutberedskab anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at Danmark skal have en landsdækkende lægehelikopterordning. Formålet skal være at sikre patienter i yderområder tidlig diagnostik/behandling og hurtigst mulig transport til behandlingssted samt transport af kritisk syge mellem sygehuse og transport af specialsagkyndig læge til skadested/sygehus.

Sundhedsstyrelsen ønsker en landsdækkende lægehelikopterordning med fælles disponering og fælles disponeringsvejledning for alle transporttyper. De fire lægehelikoptere skal disponeres af een fast AMK med backup, og helikopterne skal placeres ved fire eksisterende lufthavne under hensyntagen til optimal geografisk dækning. Helikopterne skal have sundhedsfaglig bemanding med læge, ambulancebehandler og eventuelt sygeplejerske ved transport.

Helikopterne skal ikke nødvendigvis anvendes døgnet rundt eller i dårligt vejr. Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig, at der udelukkende bliver tale om dag-VFR flyvning (Visual Flight Rules – modsat IFR/instrumentflyvning). Dog skal aktivitet og døgnbehov vurderes i en periode, hvor det vurderes, om der er behov for nat-VFR flyvning. Det bør også overvejes, om helikopterne skal suppleres med et fastvingefly til dækning af Bornholm samt til visse typer af patienttransporter.

Annonce