Minister: Frivillige får ikke lov til at køre egentlig udrykningskørsel i privatbiler

Transportministeriet arbejder på en forsøgsordning med grønne opmærksomhedslygter til frivillige, som udfører livreddende indsatser. Men der bliver ikke tale om, at frivillige kan få lov til at køre egentlig udrykningskørsel med blå blink i deres privatbiler. For her vejer hensynet til færdselssikkerheden og de øvrige trafikanters sikkerhed tungest, fastslår transportministeren.

I et svar til Folketinget bekræfter transportminister Thomas Danielsen, at Transportministeriet er ved at se nærmere på muligheden for at tilrettelægge en forsøgsordning med grønne opmærksomhedslygter til frivillige, som udfører livreddende indsatser, f.eks. hjerteløbere.

”De grønne opmærksomhedslygter vil ikke give ret til at fravige færdselsreglerne, men skal efter hensigten øge de frivilliges mulighed for at gøre opmærksom på sig selv og dermed forbedre øvrige trafikanters mulighed for at vise særligt hensyn til de frivilliges fremkommelighed i trafikken”, skriver ministeren.

Samtidig afviser han dog, at der kan blive tale om, at frivillige får mulighed for at køre egentlig udrykningskørsel i deres privatbiler.

Køretøjer skal være godkendt til udrykningskørsel

Transportministeren understreger, at et motorkøretøj for at kunne foretage udrykningskørsel skal være godkendt hertil og være registreret som udrykningskøretøj. Det vil sige, at en synsvirksomhed skal have godkendt køretøjet som udrykningskøretøj, hvor det for eksempel vurderes, om de gældende krav til bremser, udrykningssignaler mv. er opfyldt.

”I situationer, hvor redningspersonale er kaldt ud til en redningsopgave, vil det således være forudsat, at udrykningskørslen sker i et udrykningskøretøj, der er godkendt og registreret hertil. Det vil for eksempel være køretøjer, der tilhører det statslige eller kommunale redningsberedskab. At udrykningskørslen skal foregå i et køretøj, der er særligt godkendt hertil, sker blandt andet af hensyn til færdselssikkerheden, hvor det skal sikres, at køretøjet opfylder en række tekniske krav og standarder. Dette gør sig for eksempel gældende i forbindelse med krav til bremser, lygter, staffering og lignende. Foruden en række tekniske krav er der således også et hensyn til, at øvrige trafikanter har de bedste forudsætninger for at kunne se og høre, at der kommer et udrykningskøretøj”, skriver ministeren – og slår fast:

”Som reglerne er i dag, er det således ikke muligt for frivilligt redningspersonel at køre udrykningskørsel og dermed tilsidesætte færdselsreglerne i deres egen private bil på vej til redningsstationen. Selvom jeg til fulde forstår, at det kan være tidsbesparende, at frivilligt redningspersonel kan køre hurtigere, mener jeg alligevel at ovenstående hensyn til blandt andet færdselssikkerheden og de øvrige trafikanters sikkerhed vejer tungere”.

Annonce