Problem med fartbøder til brand- og ambulancefolk ventes løst i starten af 2020

I starten af det nye år forventer Rigspolitiet, at der er fundet en løsning på problemet med, at brand- og ambulancefolk får bøder, når de under udrykning fotograferes af de nye stærekasser. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup. Løsningen vil ifølge Rigspolitiet bestå i ”en administrativt enklere procedure”.

Når et udrykningskøretøj under udrykning i dag måles til en hastighedsoverskridelse i en af Vejdirektoratets faste ATK-standere (også kaldet stærekasser), er proceduren, at det pågældende beredskab i forbindelse med udsendelse af bødeforelæg anmodes om at oplyse, om der i det konkrete tilfælde var tale om udrykningskørsel.

Men hos Justitsministeriet og Rigspolitiet erkender man, at det er en fremgangsmåde, der medfører en administrativ byrde for både politiet og beredskaberne.

”Førere af udrykningskøretøjer gør et utroligt vigtigt og betydningsfuldt arbejde, og det er afgørende, at de kan komme hurtigt frem til akutte situationer. Der skal derfor findes en løsning på de udfordringer, der er i dag med fartbøder fra stærekasser i forhold til udrykningskøretøjer”, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup.

Kan ikke identificere udrykningskøretøjer

Rigspolitiet er derfor gået i gang med at afdække, om det er muligt at indføre ”en administrativt enklere procedure”, der er hensigtsmæssig for både beredskaberne og politiet – også i lyset af, at der foreløbig kun er tale om et tre-årigt forsøgsprojekt med 20 faste ATK-standere.

Ifølge Rigspolitiet er problemet, at de faste ATK-standere er ubemandede. Derfor er det ikke – som det sker ved politiets ATK-målinger med almindelige fotovogne – ved målingen muligt at indsætte en bemærkning om, at der var tale om et udrykningskøretøj under udrykning. Ud fra det optagne sort/hvid-foto er det endvidere ikke muligt at se, om udrykningskøretøjet var under udrykning, da billedet blev taget.

Færdselsstyrelsen har oplyst Rigspolitiet om hvilke beredskaber, der i dag har udrykningstilladelse, og Rigspolitiet har så bedt beredskaberne om at fortælle om deres eventuelle procedurer for registrering af de enkelte udrykningskørsler. På baggrund af de oplysninger vil Rigspolitiet inddrage Justitsministeriet, Vejdirektoratet og anklagemyndigheden, så der kan tages endeligt stilling til mulige løsninger.

Rigspolitiet forventer at kunne iværksætte tiltag mod problemet i begyndelsen af 2020. Politiet tager dog forbehold for, at Iværksættelse af den endelige løsning afhænger af et eventuelt behov for implementering af ny it-understøttelse.

Annonce