Minister varsler ændring af regler for tilskud til sygetransport

De nuværende regler for befordring og befordringsgodtgørelse kan opleves som utidssvarende og uigennemskuelige for patienter og pårørende. Det slår sundhedsminister Magnus Heunicke fast efter endnu en sag, hvor en borger har fået en kæmperegning for transport med ambulance. Ministeren har bedt embedsmændene om at se på, om reglerne kan ændres.

Med jævne mellemrum kan medierne bringe historier om patienter og pårørende, der har fået store regninger for ikke-akut transport med ambulancer. Senest har det handlet om en sag fra Sønderborg, hvor en 81-årig enke fik en regning på 5.500 kr. for at få hendes døende mand kørt fire kilometer i ambulance, efter at han havde været på midlertidigt ophold på et kommunalt center.

Sagen er blevet rejst politisk, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) understreger, at han ikke kan kommentere konkrete sager. Han fortæller dog, at der efter sundhedsloven alene er hjemmel til, at kommunerne kan yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling i praksissektoren.

”Jeg er opmærksom på, at reglerne for befordring og befordringsgodtgørelse for så vidt angår sundhedsloven i dag kan opleves som utidssvarende og uigennemskuelige for patienter og pårørende. Derfor har jeg også bedt mit ministerium om at se på, om reglerne for befordring og befordringsgodtgørelse kan tilrettelægges på en bedre måde inden for den nuværende økonomiske ramme. Arbejdet er forsinket pga. håndteringen af COVID-19, men arbejdet vil blive genoptaget så snart, at det er muligt”, fortæller Magnus Heunicke.

Annonce