Mister kørekortet for at have fulgt efter ambulance

Arkivfoto: Per Johansen

En bilist er ved retten i Herning blevet dømt for at følge en ambulance, der kørte med udrykning. Kørslen foregik over en strækning på ca. 47 km. mellem Ringkøbing og Herning. Undervejs blev en række bestemmelser i færdselsloven overtrådt – blandt andet kørte bilisten for stærkt og overskred spærreflader og spærrelinjer.

Bilisten nægtede i retten at have fulgt efter ambulancen. Ambulanceføreren forklarede imidlertid i retten, at han følte sig generet af, at ilisten fulgte efter, idet der derved kunne opstå faresituationer. Det gjorde ham stresset.

Retten troede på ambulanceføreren, og bilisten blev idømt en bøde på 7.000 kr. samt frakendt førerretten ubetinget i seks måneder.

Annonce