Nordjyllands beredskab er nu blevet akkrediteret

Region Nordjyllands præhospitale beredskab er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – og har altså dermed fået det danske kvalitetsstempel. Akkrediteringen kommer efter et genbesøg lige før jul, som blev nødvendigt, da survey-teamet ved første besøg i september konkluderede, at beredskabet ikke levede op til tre af de 53 standarder, som indgår i akkrediteringen.

Ved genbesøget i december blev der fokuseret på de problemer, der var blevet påpeget ved første besøg i september. Det drejede sig om tre standarder: En patienttilfredshedsundersøgelse, journalaudit på lægebilsjournaler og lægebilslægernes kendskab til retningsgivende dokumenter og behandlingsvejledninger.

Ved genbesøget kunne de eksterne surveyors konstatere, at der er igangsat en patienttilfredshedsundersøgelse, hvor patienter, som er blevet kørt med ambulance i Region Nordjylland, nu modtager et spørgeskema om deres oplevelse af forløbet. Ved journalaudit af lægebilsjournaler er der lavet handleplan for de fund, der er gjort. Og alle lægebilslæger har dokumenteret, at de kender og anvender behandlingsvejledninger.

”Det var en overraskelse for os, at det præhospitale beredskab ikke blev akkrediteret i første omgang, men vi gik straks i gang med at rette op, og nu har vi så fået det kvalitetsstempel, som indsatsen fortjener. Det glæder mig, og alt hos os var i top for det eksterne survey-team. Vi fortsætter det gode kvalitetsarbejde til gavn for patienterne, så vi kan sikre, at nordjyderne opnår en optimal præhospital behandling i enhver situation”, siger Poul Anders Hansen, der er præhospital leder i Region Nordjylland.

Annonce