Tager første spadestik til Danmarks største vagtcentral

Arkivfoto

Tirsdag bliver det første spadestik taget til det, som bliver Danmarks største vagtcentral – og den første vagtcentral, der samler ambulance, brand og andre funktioner under samme tag. Det er Region Nordjylland, Nordjyllands Beredskab, Falck og Aalborg Kommune, som er gået sammen om den nye vagtcentral i Aalborg.

Den nordjyske vagtcentral indrettes i eksisterende lokaler på Hjulmagervej 20 i Aalborg, og tirsdag tages det første spadestik til en større ombygning, som skal gøre det muligt at sætte vagtcentralen i drift den 1. september 2017.

Vagtcentralen kommer til at omfatte Region Nordjyllands AMK-vagtcentral, der varetager sundhedsfaglig visitation og disponering af de præhospitale enheder i regionen, Nordjyllands Beredskabs døgnbemandede vagtcentral, Aalborg Kommunes vagtcentral for hjemmesygeplejen samt Falcks brandvagtcentral, der samtidig udvides til at dække Falcks branddisponering i hele landet.

Formålet med et etablere en fælles vagtcentral er at styrke det faglige miljø samt at skabe synergieffekter og nye samarbejdsmuligheder. På den korte bane er der endvidere penge at spare gennem et bofællesskab, blandt andet på strømforsyning, adgangskontrol, husleje og mødelokaler.

Annonce