Nu kan ambulancebehandlere søge om autorisation – og nogle skal søge

Den nye autorisationsordning for ambulancebehandlere er nu trådt i kraft. Den indebærer, at alle nyuddannede ambulancebehandlere skal have søgt om – og fået – autorisation, inden de må bruge deres uddannelse. Ambulancebehandlere, der er uddannet efter den gamle ordning, kan også søge autorisation om led i en overgangsordning. Det skal ske senest i 2024.

Autorisationsordningen er trådt i kraft pr. 1. juli 2019, og den indebærer, at man som udgangspunkt skal have en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed for at kunne arbejde som ambulancebehandler. Endvidere skal paramedicinere registreres hos styrelsen, hvis de vil arbejde som paramedicinere.

Ambulancebehandlere

For ambulancebehandlere, der afslutter deres uddannelse efter den 1. juli 2019, er autorisation som ambulancebehandler en forudsætning for at kunne benytte titlen. Styrelsen for Patientsikkerhed får automatisk besked om de ambulancebehandlere, der har bestået uddannelsen, men behandlerne skal stadig selv indsende en ansøgning, hvis de vil have en autorisation.

Ambulancebehandlere, der er uddannet før den 1. juli 2019 og er i arbejde som ambulancebehandler i Danmark pr. 1. juli 2019, kan søge om autorisation efter en særlig overgangsordning. Den giver mulighed for at søge om autorisation helt frem til 30. juni 2024. Hvis man fortsat vil arbejde som ambulancebehandler efter denne skæringsdato, skal man have en autorisation.

Autorisationen til ambulancebehandler koster et gebyr på 1.155 kr., og ansøgning kan indsendes hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Paramedicinere

Paramediciner skal også søge autorisation som ambulancebehandler. Derudover skal de have registreret deres uddannelse som paramediciner, hvis de fremadrettet vil kunne benytte titlen. Efter den 30. juni 2024 må de ikke længere kalde sig paramedicinere, hvis de ikke er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er muligt at søge autorisationen som ambulancebehandler og registrering som paramediciner samtidig.

Det koster et gebyr på 1.380 kr. at blive registeret som paramediciner, og ansøgning kan indsendes hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Annonce