Ny ekstraregning på vej til Region Syddanmark efter problemer med garantifond

Arkivfoto

Da Region Syddanmark hjemtog ambulancekørslen fra det konkursramte BIOS, så var der reelt tale om en planlagt virksomhedsoverdragelse – og ikke en traditionel konkurs. Det mener Lønmodtagernes Garantifond tilsyneladende, og dermed ser Region Syddanmark ud til at hænge på den løn, som BIOS-konkursboet skylder medarbejderne. Regionen har nemlig garanteret, at ingen medarbejdere mister løn ved konkursen.

Region Syddanmark har ad omveje hørt, at Lønmodtagernes Garantifond er begyndt at sende breve til de tidligere medarbejdere i BIOS. I brevene afviser fonden at dække medarbejdernes lønkrav fra BIOS-tiden. Region Syddanmark er ikke selv blevet kontaktet af garantifonden.

I forbindelse med at BIOS blev erklæret konkurs den 27. juli 2016 skulle medarbejderne i det tidligere BIOS anmelde deres lønkrav fra BIOS-tiden til Lønmodtagernes Garantifond. Region Syddanmark havde dengang en klar forventning om, at Lønmodtagernes Garantifond ville dække disse krav. Det afviser garantifonden tilsyneladende nu og henviser medarbejderne til at sende deres krav direkte til Region Syddanmark.

Begrundelsen fra Lønmodtagernes Garantifond er tilsyneladende, at regionsrådet dagen før konkursen har truffet beslutning om at arbejde for at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs – og åbent har kommunikeret om det. Yderligere skulle det være en begrundelse, at regionen aktivt har kommunikeret med medarbejdere mv. i forbindelse med konkursbegæringen.

”Regionsrådet har tidligere besluttet at dække medarbejdernes lønkrav, hvis Lønmodtagernes Garantifond ikke dækker. Så det vil vi selvfølgelig gøre. Men vi er forundrede over garantifondens afgørelse – hvis det, vi har hørt, er sandt. Selvom regionsrådet dagen før konkursen traf politisk beslutning om at arbejde på at hjemtage ambulancedriften i tilfælde af konkurs, er hjemtagelsen først sket efter intense forhandlinger med såvel Rabobank/DLL som kuratellet efter selve konkursen. Jeg kan derfor ikke genkende billedet af, at det hele skulle være tilrettelagt på forhånd. Jeg håber, at Lønmodtagernes Garantifond også har gennemtænkt de politiske konsekvenser for fremtidige udbud”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

”Vi er en politisk organisation, hvor regionsrådet umiddelbart op til konkursen aktivt traf beslutning om, hvordan vi havde til hensigt at sikre ambulancedriften i tilfælde af, at konkursen ville indtræffe. Det er vores ansvar at være forberedt på en sådan situation, selvom vi ikke har kunnet planlægge det på forhånd. Fra BIOS gik i medierne og truede med en konkurs, har vi været åbne om vores politiske hensigt om at arbejde for at hjemtage ambulancedriften – og arbejdet derudfra. Det har vi gjort for at skabe ro blandt borgerne og blandt medarbejderne i BIOS. Det var helt nødvendigt med åben kommunikation for at sikre ambulancedriften, og dermed borgernes sikkerhed”, tilføjer regionsrådets 1. næstformand, Poul-Erik Svendsen (S).

Regionen vil nu anmelde kravet i boet ligesom regionen vil overveje andre muligheder.

Annonce