Ny vagtcentral i Odense bliver forsinket

Region Syddanmarks nye AMK-vagtcentral, som skal bygges på Odense Universitetshospital, bliver forsinket, efter at det har vist sig, at det planlagte byggeri ikke kan holde sig inden for budgettet. Byggeplanerne skal nu ændres, så vagtcentralen bliver mindre, og det giver en forsinkelse. Konsekvensen er, at der må indrettes en midlertidig vagtcentral på Ringe Sygehus, hvor det nye kontrolrumssystem skal installeres og testes.

Regionernes nye kontrolrumssystem skal i en periode køre i paralleldrift med det nuværende EVA-2000-system, som regionerne lejer af Falck. I Region Syddanmark har planen været, at den nuværende vagtcentral på Odense Universitetshospital skulle fortsætte med at anvende EVA-2000, og at tiltrængte nye lokaler skulle stå klar i tide til, at det nye kontrolrumssystem kunne installeres og testes her. Efter en længere periode med driftstest ville den nye vagtcentral så blive sat i drift.

Nu har det imidlertid vist sig, at det planlagte byggeri ikke kan holdes inden for budgettet på 6 mio. kr. Som en konsekvens er det derfor besluttet, at vagtcentralens areal skal reduceres fra 220 m2 til 180 m2, og at vagtcentralens teknik og IT-udstyr desuden skal tilpasses. Forventningen er derefter, at der i denne uge kan indgås kontrakt på byggeriet, hvorefter vagtcentralen kan tages i brug i slutningen af 1. kvartal 2013.

Dermed kan den nye vagtcentral ikke som planlagt anvendes til installation og test af kontrolrumssystemet, og for at overholde den tidsplan, som regionerne har aftalt med leverandøren, er Region Syddanmark tvunget til at indrette en midlertidig vagtcentral på Ringe Sygehus. Her vil det nye kontrolrumssystem skulle gennemgå en række kontraktlige tests, ligesom vagtcentralens personale skal uddannes i brugen af systemet.

Annonce