Nye anbefalinger for iltbehandling til akut syge voksne

Arkivfoto

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en national klinisk retningslinje for behandling med ilt til akut syge voksne patienter. Medicinsk ilt er i dag et af de mest brugte lægemidler til akut syge patienter, bl.a. i den præhospitale indsats, men den nye retningslinje anbefaler mere tilbageholdenhed med at behandle akut syge med ilt end hidtil.

Ilt er livsvigtig, og iltbehandling er livreddende. Det er dog også velkendt, at iltbehandlingen kan have potentielt livstruende bivirkninger. I klinisk praksis har den livreddende effekt overskygget de mulige bivirkninger – og gjort, at iltbehandling er blevet brugt meget hyppigt.

Den nye retningslinje skelner mellem akut syge voksne patienter med normal iltmætning og dem med nedsat iltmætning, og den kommer med anbefalinger om ikke at behandle akut syge voksne patienter, der har normal iltmætning, med ilt, mens akut syge patienter med nedsat iltmætning fortsat bør behandles med ilt. Iltbehandlingen bør altid justeres, så man undgår høje koncentrationer af ilt i blodet.

”Retningslinjen er lavet, fordi vi har set, at andre lande er begyndt at anbefale, at man skal være mere tilbageholdende med at behandle akut syge med ilt end hidtil. Der er kommet ny viden på området, som indikerer, at behandling med ilt kan have alvorlige bivirkninger. Derfor har vi prioriteret at udarbejde nationale anbefalinger på området”, siger Simon Tarp, der er formand for en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen.

Iltbehandling skal tilpasses efter den akutte fase

Medicinsk ilt er i dag et af de mest brugte lægemidler til akut syge patienter. Behandlingen bliver brugt både på hospitaler og i den præhospitale indsats, og over halvdelen af de akut syge, voksne patienter får behandling med ilt for at forebygge eller behandle lav iltmætning i blodet.

Den nye retningslinje skal øge sundhedspersonalets bevidsthed om, at behandling med ilt er en medicinsk behandling. Den centrale anbefaling er, at behandling med ilt kan redde liv, og hvis der er tvivl om patientens iltmætning, skal iltbehandlingen gives i den akutte fase. Herefter skal iltbehandlingen tilpasses.

Retningslinjen bygger på en britisk retningslinje ”Oxygen therapy for acutely ill medical patients: A clinical practice guideline” og er tilpasset danske forhold i et samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe.

Se retningslinjen her.

Annonce