Nye isolationsenheder til transport af patienter med smitsomme sygdomme

Præhospitalet i Region Midtjylland har købt to isolationsenheder, EpiShuttle, der skal bruges til at flytte patienter med symptomer på særligt alvorlige smitsomme sygdomme som f.eks. SARS, MERS, Ebola og lungepest. EpiShuttle er et medicinsk isolations- og transportsystem, som er designet til optimal sikkerhed ved transporten.

I 2018 fik Region Midtjylland ansvaret for transport og behandling af patienter med særligt alvorlige smitsomme sygdomme i den vestlige del af Danmark. De nyindkøbte isolationsenheder skal til styrke beredskabet og bruges, når patienter skal transporteres fra Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland til behandling på Aarhus Universitetshospital.

”EpiShuttle øger sikkerheden ved at indkapsle og isolere smitte-, kontaminering- og forureningsfarer når vi håndterer patienter med særligt alvorlige smitsomme sygdomme”, siger leder af afdelingen for sundhedsberedskab i Præhospitalet, Bo Elbæk. Han vurderer, at det nye udstyr får en væsentlig positiv effekt på arbejdsmiljøet for reddere, sygeplejersker og læger.

Samarbejde med Aarhus Universitetshospital

Mens Præhospitalet har ansvaret for transport og behandling undervejs, så har Aarhus Universitetshospital ansvaret for selve behandlingen. Præhospitalet og Aarhus Universitetshospital løser derfor en fælles opgave i forhold til at etablere og udvikle et vestdansk kompetence- og uddannelsescenter for håndtering og transport af patienter med særligt alvorlige smitsomme sygdomme.

”Ved at bruge en EpiShuttle løfter vi sikkerheden i transportopgaven til et internationalt niveau. Vi sikrer, at smittefaren bliver indkapslet allerede ved afhentning af patienten og forbliver sådan, indtil patienten er anbragt på en isolationsstue på Aarhus Universitetshospital”, siger Stefan Schousboe, der er ledende overlæge på AMK-vagtcentralen på Præhospitalet.

”Præhospitalets investering i fremtidens transport af denne særlige patientgruppe er en væsentlig forbedring af både patientsikkerhed og arbejdsmiljø”, siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Betjening af EpiShuttle kommer nu til at indgå i uddannelsen af personale, der skal håndtere patienter med særligt alvorlige smitsomme sygdomme.

Præhospitalet forventer at tage EpiShuttle i brug i løbet af 2020.

Annonce