Nyt middel til smertelindring i de sjællandske ambulancer

Et helt nyt lægemiddel – Instanyl  – er blevet anerkendt som en sikker og effektiv metode til at smertedække patienter som en del af den præhospitale indsats. Det får stor betydning for borgerne i Region Sjælland, når regionen som den første i Danmark indfører denne nye metode til smertelindring.      

Tidligere har stort set alle patienter skulle smertedækkes intravenøst i ambulancerne. Men med det nye middel er smertelindringen meget mere nænsom, fordi midlet kan gives som næsespray. Det har den store fordel, at det er nemmere at lindre smerten hos de patienter, hvor det er vanskeligt at finde deres årer, f.eks. på grund af overvægt, samt hos børn, som typisk er meget bange for nåle.

Lattergas udfases

I dag anvender man ofte lattergas til børnene, men lattergassen vil i takt med udrulningen af Instanyl blive fjernet fra ambulancerne. Det har også en stor arbejdsmiljømæssig effekt, da medarbejderne undgår indåndingsgasser og ikke skal håndtere tunge flasker på den sparsomme plads i ambulancerne.

En yderligere fordel er, at flere af det præhospitale beredskabs personalegrupper må give Instanyl. Også ambulancebehandlerne må således anvende det nye middel til at smertelindre – en opgave, som før kun har ligget hos paramedicinere. Alle ambulancebehandlere i Region Sjælland har været gennem en særlig uddannelse i anvendelse af Instanyl.

Når Region Sjælland fra 1. februar 2014 begynder at anvende Instanyl, er det den første af landets regioner, der bruger midlet i hele regionen.

Oprindeligt beregnet til cancerpatienter

Instanyl er oprindeligt udviklet til cancerpatienter, der har behov for at kunne smertelindre sig selv i deres hjem.

Sikkerheden ved brug af lægemidlet er helt i top, har et anerkendt præhospitalt magasin netop beskrevet. Konklusionen på et forskningsprojektet er således, at de bivirkninger, man ofte ser i forbindelse med smertelindring (vejrtrækningsproblemer og støtteventilering), ikke er set i forbindelse med anvendelse af Instanyl. Og målt på den særlige skala for smertelindring – VAS skalaen – har man set en stor effekt.

Annonce