Over 100 tyske ambulancereddere skal få BIOS-vagtplan til at hænge sammen

BIOS har tilsyneladende opgivet at få rekrutteret tilstrækkeligt mange danske ambulancereddere til at en ordinær vagtplan kan hænge sammen. I stedet satser det hollandske selskab nu massivt på at hente endnu flere medarbejdere i Tyskland, hvor rekruttering af et trecifret antal reddere skal få vagtplanen til at hænge sammen i løbet af tre-fire måneder.

Oplysningerne om den massive satsning på tyske reddere kom frem på et møde mellem BIOS’ ledelse og Region Syddanmark i går. Mødet var indkaldt, fordi Region Syddanmark helt ekstraordinært ønskede at gennemgå BIOS’ vagtplan for september i detaljer. Og vagtplanen bestod testen, oplyser Region Syddanmark, der betegner BIOS’ gennemgang som overbevisende. Ifølge regionen er vagtplanen baseret på reddere, som BIOS har kontrakt med, og den er udarbejdet med respekt for arbejdsmiljøreglerne. Vagtplanen baserer sig i betydelig grad på frivilligt ekstraarbejde, som redderne selv har budt ind med.

”Det er et helt ekstraordinært skridt, at vi på den måde gennemgår en leverandørs arbejdsplan nærmest medarbejder for medarbejder. Men som region har vi ansvaret for, at ambulancerne rykker ud, når der er brug for dem. Derfor har vi taget dette usædvanlige skridt i en situation, hvor vi ved, BIOS mangler reddere. Nu har vi minutiøst været igennem vagtplanen sammen med BIOS og kan konstatere, at den er stram, men hænger sammen. Jeg vil i den forbindelse gerne rose de medarbejdere, der i en overgangsperiode har sagt ja til ekstravagter for at få vagtplanen til at hænge sammen”, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

Massiv rekrutteringsindsats i Tyskland

Samtidig udtrykker regionen dog bekymring over, at vagtplanen baserer sig på ekstraarbejde. Derfor er regionen tilfreds med, at BIOS på mødet fremlagde deres plan for, hvordan de vil normalisere driften. Her er det nu BIOS’ strategi at investere massivt i at rekruttere tyske reddere. BIOS forventer, at der på sigt kan blive tale om et trecifret antal reddere fra Tyskland, og at bemandingen dermed kan normaliseres i løbet af tre til fire måneder.

”Det er rigtig ærgerligt, at mange syddanske reddere vælger at pendle langt frem for at arbejde i deres nærområde. Men der er mangel på reddere i Danmark. Jeg håber selvfølgelig at flere vælger BIOS – men det kan BIOS ikke vente på. Tvunget af omstændighederne er det godt at se, at BIOS har en klar strategi for at hente tyske reddere. Vi har i forvejen rigtig gode erfaringer med tyske medarbejdere på vores sygehuse. De er stabile og fagligt dygtige, og jeg forventer at det samme gælder de tyske reddere”, siger Thyge Nielsen, der er formand for det præhospitale udvalg i Region Syddanmark.

Arbejdssproget er dansk

Der har været stillet spørgsmålstegn ved, om de tyske reddere har tilstrækkelige danskkundskaber. Den del er Thyge Nielsen ikke nervøs for.

”Arbejdssproget i ambulancerne og i forhold til patienterne skal være dansk. Det har vi stillet krav om i udbuddet, og det forventer jeg selvfølgelig, at BIOS lever op til. Det handler altså ikke om antallet af undervisningstimer, men at redderne reelt mestrer det danske sprog. BIOS har derfor forsikret os om, at de tyske reddere først kører ambulancer, når deres danskkundskaber er tilstrækkelige”, siger Thyge Nielsen.

Har ansat 50 reddere på to måneder

Onsdag er status hos BIOS, at selskabet indtil videre har ansat 331 reddere, hvilke omfatter både ambulancereddere og reddere til liggende sygetransport. Dermed har antallet af ansatte udviklet sig i et meget beskedent tempo de seneste måneder, hvor BIOS siden midten af juni kun har fået ansat 50 ambulancereddere.

BIOS oplyser selv, at selskabet vil kunne sikre stabil drift med en bemanding på ca. 450 reddere.

Annonce