Piranha 5 erstatter formentlig de ældre PMV’er i det bornholmske vinterberedskab

Piranha 5. Arkivfoto: Tue Skals, Forsvarskommandoen

På Bornholm har man en særlig organisering af vinterberedskabet, hvor frivillige fra det lokale hjemmeværn har ansvaret for at assistere ambulancetjenesten og politiet. Det sker med ældre pansrede mandskabsvogne af typen M113. Men M113 er under udfasning, så i år bliver formentlig sidste sæson med M113. Forsvaret forventer, at de nyere Piranha 5’er skal overtage opgaven.

På Bornholm anvender man i beredskabsperioden 2021-2022 pansrede ambulancer af typen M113, der bemandes med personel fra det bornholmske hjemmeværn. I det øvrige Danmark anvendes derimod pansrede ambulancer af typen Piranha 5 fra Trænregimentet i Aalborg.

Forsvarskommandoen oplyser imidlertid, at de pansrede mandskabsvogne af typen M113 er under udfasning efter årtiers brug. De anvendes således ikke længere af Hæren, og M113-ambulancerne forventes kun at indgå i vinterberedskabet på Bornholm frem til april 2022. Derefter planlægges de udfaset.

Ifølge Forsvarskommandoen er der ikke taget endelig stilling til, hvilken køretøjer, der skal erstatte M113-køretøjerne på Bornholm, men Forsvaret forventer dog, at opgaven fremadrettet vil blive løst med pansrede mandskabsvogne af typen Piranha.

Annonce