Politisk uro om forsinkede ambulancer i Region Hovedstaden

Ifølge Region Hovedstaden har overgangen til en ny vagtcentral og til en ny dimensionering af regionens ambulanceberedskab givet travlhed, men ikke ført til længere ventetid på ambulancerne. Den udmelding har en række af de reddere, som bemander ambulancerne, imidlertid svært ved at genkende – de oplever meget lange responstider på akutte udrykninger. Et stigende antal meldinger om forsinkede ambulancer får nu også Socialdemokraterne – der stemte for den nye dimensionering – på banen. De mener nu, at beredskabet kan være underdimensioneret og ønsker en redegørelse fra regionen.

Som BeredskabsInfo fortalte i går, så har overgangen til en ny dimensionering – med væsentligt færre ambulancer – ifølge Region Hovedstaden ikke givet forsinkelser på de akutte udrykninger. Derimod erkendte regionen, at der var lange ventetider på de ikke-akutte ture, og derfor blev der allerede tirsdag indsat to ekstra ambulancer.

Regionens udmelding om, at responstiden ikke er steget, har udløst en række henvendelser til BeredskabsInfo fra reddere, som bemander ambulancer hos de forskellige ambulanceoperatører i Region Hovedstaden. Redderne fortæller, hvordan de dels oplever en række udrykninger med meget lange responstider, dels oplever, at ambulancerne meget ofte må flyttes til andre byer for at fylde huller i beredskabet – hvorved der skabes nye huller i ambulancernes egentlige hjembyer. Samtidig fortæller mange reddere, at vagtcentralen har afvist at give redderne pause, således at de har kørt konstant i 12 timer uden pauser.

I de nye kontrakter mellem ambulanceoperatørerne og Region Hovedstaden er det bestemt, at kun Region Hovedstaden må udtale sig om ambulanceberedskabet. Redderne kan derfor kun udtale sig anonymt. En redder fortæller, at han i løbet af tirsdag oplevede adskillige ture med ventetider på over 15 minutter på kørsel 1 og 40 minutter på kørsel 2. En anden redder fortæller, hvordan de flere gange i løbet af vagten blev flyttet fra deres base til en naboby, fordi adskillige stationer var tømt for ambulancer, hvorefter de måtte retur til hjembyen til en mulig blodprop – hvor respontiden så blev væsentligt længere end normalt.

En anden konkret udrykning, som nævnes, er en udrykning til en cyklist, der væltede i København. Her ville hjælpen normalt have været fremme indenfor 10 minutter ved kørsel 2 og indenfor 5½ minutter ved kørsel 1. Men da ambulancen ikke var fremme efter 22 minutter, ringede anmelderen igen 112 og fik af alarmcentralen oplyst, at man her kunne se, at udrykningen efter de 22 minutter stadig ikke var blevet disponeret af regionens vagtcentral, men at alarmcentralen – på grund af den nye struktur på området – ikke kunne give anmelderen yderligere oplysninger. Ambulancen blev sendt afsted 25 minutter efter første 112-opkald (og dermed tre minutter efter andet opkald) og ankom efter yderligere ca. 8 minutter. Dermed varede udrykningen i alt ca. 33 minutter, mod normalt maksimalt 10 minutter i det pågældende område.

Socialdemokrater vil have redegørelse

Blandt de partier, der stemte for den nye dimensionering, da den blev behandlet i Region Hovedstadens regionsråd, var Socialdemokraterne. Men partiet er ikke tilfreds med beredskabet.

“Efter oplysninger i pressen og fra de enkelte stationer har starten ikke været nogen succes. Flere borgere har måtte vente helt op til 30 minutter før der kom en ambulance og flere har ventet længere på en sygetransport”, siger Peter Kay Mortensen (S), der er medlem af regionsrådet.

“Det er også oplyst over for mig, at flere af de reddere, der har været på vagt, ikke har haft deres pauser på grund af en dårlig planlægning og for få beredskaber. Det er helt utilfredsstillende. Jeg har nu bedt regionen om en redegørelse for situationen og jeg forventer, at vi som politikere vil blive holdt orienteret om, hvad problemet er. Det tyder på en underdimensionering af opgaven”, siger Peter Kay Mortensen.

Annonce