Svensk lægehelikopter kan blive del af det danske beredskab

Arkivfoto: Lasse Christiansen

Hvis de tre sydsvenske regioner beslutter sig for at etablere en fælles akutlægehelikopter, så kan denne helikopter også blive en del af det danske beredskab. Responstiden til Bornholm er nemlig i dag på over 50 minutter fra de danske akutlægehelikopteres nærmeste base, og derfor er der drøftelser mellem Danmark og Sverige om et samarbejde om dækning af Bornholm.

Der har i den seneste tid været politiske drøftelser mellem Region Hovedstaden og regionsrådsformand Carl Johan Sonneson fra Region Skåne om muligheder for et øget samarbejde på sundhedsområdet. Det har bl.a. været drøftet, om der er mulighed for et samarbejde om en akutlægehelikopter placeret i Sydsverige, der også kan betjene dele af Danmark.

En fælles akutlægehelikopter placeret i Sydsverige vil kunne reducere responstiden til Bornholm betragteligt. Responstiden til Bornholm er i dag på over 50 minutter fra de danske akutlægehelikopteres base i Ringsted, og dermed er Bornholm – sammen med Anholt – det eneste sted, hvor akutlægehelikopterne har en responstid over 30 minutter.

En anden fordel ved et samarbejde er, at det vil kunne aflaste den nuværende helikopter i Ringsted, som dermed kan frigøres til missioner i andre dele af landet.

Svenske regioner laver udredning

Emnet blev senest drøftet med Region Skåne på et møde i december. Her fremlagde Region Hovedstaden, efter drøftelser med Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, et forslag om, at en fælles helikopter kan indtænkes i det kommende udbud for den danske akutlægehelikopterordning. Region Hovedstaden afventer nu svar fra Region Skåne, som sammen med Region Kronoberg og Region Blekinge er i gang med at lave en udredning om muligheder for indkøb af en akutlægehelikopter – herunder om helikopteren vil kunne indgå i den danske akutlægehelikopterordning.

Hvis de sydsvenske regioner er interesserede i videre drøftelser, vil det kræve en politisk drøftelse og godkendelse i Danske Regioner. Derudover vil der, såfremt der er enighed om at gå videre med konkretisering af en fælles helikopter, være behov for at tage stilling til det økonomiske aspekt, idet finansieringen – efter Region Hovedstadens mening – bør være national.

Annonce