PreMed får stort underskud efter første driftsår

Den nordjyske ambulanceoperatør PreMed fik et underskud 7,6 mio. kr. i 2022, og dermed er selskabets egenkapital nu negativ med 11 mio. kr. PreMed henviser til, at det har krævet betydelige ressourcer at påbegynde driften af ambulanceservice i Thy-Mors og Himmerland. Selskabet erkender dog også, at underskuddet er større end forventet.

PreMed fik i 2022 en bruttofortjeneste på 82,5 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. året før. Årets resultat blev et underskud på 7,6 mio. kr. mod et underskud på 3,4 mio. kr. i 2021.

PreMed har negativ egenkapital – det vil sige, at passiverne er større end aktiverne. I 2022 voksede den negative egenkapital fra 3,6 mio. kr. til 11,3 mio. kr. PreMed forventer dog, at egenkapitalen kan genetableres gennem overskud på driften i de kommende år.

”Helt som forventet har vi investeret stort i at etablere nye baser og moderniseret dem, vi overtog fra Falck. Vi har onboardet medarbejdere og foretage ret store indkøb af materiel – biler, andet udstyr og beklædning”, fortæller adm. direktør Anders Vikke, der dog erkender, at resultatet for 2022 er noget ringere end forventede. Anders Vikke påpeger, at PreMed ikke havde mulighed for at forudse, hvad den generelle mangel på ambulancebehandlere, tårnhøj inflation og en periode med endog meget høje brændstofpriser kom til at betyde for årsresultatet.

Forventer overskud i 2023

I en branche, som på landsplan mangler flere hundrede medarbejdere, er Anders Vikke dog meget tilfreds med, at PreMed nu har de fleste stillinger i ambulancedriften besat og kan levere en god og stabil ambulanceservice i sine områder.

”Som den præhospitale virksomhed i Nordjylland tidligere i år har meldt ud, så har det ikke ført til serviceforringelser i 2022, at vi overtog en del af regionens ambulancedrift. Tværtimod er vi allerede i det første år lykkedes med at forbedre driften, og vi opnår yderligere forbedringer i år”, siger Anders Vikke.

PreMeds fokus i 2023 er, at driften og organisationen fortsat skal konsolideres. De overordnede pejlemærker er ifølge Anders Vikke at sikre stabil drift, høj kvalitet, glade medarbejdere og en lønsom forretning. I den sammenhæng glæder det Anders Vikke, at driften nu giver et positivt cash flow:

”Vi har nået meget i 2022, hvor virksomheden voksede fra 12 til mere end 150 fuldtidsansatte. Her i 2023 har vi fået en stabil og lønsom drift. Derfor er jeg overbevist om, at vi for 2023 kommer til at rapportere et positivt resultat og dermed også en forbedring af vores egenkapital”, siger han.

Annonce