Principsag om erstatning for forsinket ambulance

Mens man på Falcks vagtcentral i Randers febrilsk søgte efter en ambulance til at rykke ud til en kvinde med hjertestop, sad to hold reddere og drak kaffe på sygehuset – uden for telefonisk og radiomæssig rækkevidde. Ambulancen nåede først frem til kvinden efter 18 minutter, og da stod kvindens liv ikke til at redde.

Sagen er et par år gammel, men kvindens mand har anlagt et civilt søgsmål mod Falck, og den lokale domstol skal nu tage stilling til et særdeles principielt spørgsmål: Er det ansvarspådragende for Falck, hvis redningskorpset overskrider den gennemsnitlige responstid, det ifølge kontrakten med amtet må tage at rykke ud f.eks. i Randers by? At det gennemsnitligt kun må tage 7,8 minutter at rykke ud, er nemlig ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der aldrig må gå længere end gennemsnittet.

Manden har krævet 350.000 kr. i erstatning, og der ventes at falde dom indenfor et par uger.

Annonce