Reddere er utilfredse med ligtransport i ambulancer

Arkivfoto

En kedelig lugt af lig i reddernes tøj og kostbar rengøring af ambulancerne på det offentliges regning. Det er konsekvensen af, at reddere jævnligt bliver tilkaldt af politiet og bedt om at køre en afdød til en læge på nærmeste skadestue og få skrevet en dødsattest. Det skyldes mangel på rustvogne og at lægerne ikke vil køre ud og konstatere et dødsfald.

Dagens Medicin skriver, at fællessikkerhedsrepræsentanten for Falck-redderne i København, Kenneth Jensen, skønner, at alle Falck-stationer i Storkøbenhavn og region øst én til to gange om ugen må afsætte halvanden time til at køre med lig, fordi Falck har for få rustvogne, og fordi lægerne ikke vil køre ud og konstatere et dødsfald.

“Det skaber uheldige situationer, når redderne kommer lige fra en transport af et lig og kører ud til en gravid kvinde. Vognen er selvfølgelig rengjort, men lugten af lig og kropsvæsker kan hænge i reddernes tøj, og det er ubehageligt både på hjemmebesøg, og når de står og venter i skadestuerne for at få en læge til at komme og konstatere, at den person, de har bragt ind, er afdød”, siger Kenneth Jensen til Dagens Medicin.

Transporten af lig sker normalt i Falcks rustvogne, som der alene i Storkøbenhavn er tre af. Men i perioder med spidsbelastning kan der være op til to timers ventetid på en rustvogn. Derfor vælger politiet ifølge Kenneth Jensen jævnligt at tilkalde en ambulance i stedet, fordi det ikke er muligt at få hverken en hospitalslæge eller den afdødes egen læge til at komme og skrive en dødsattest.

Redderne skal derefter køre til den nærmeste skadestue med den afdøde og vente på, at en læge får tid til at skrive en dødsattest. Det tager ofte op til en time, hvorefter ambulancen skal rengøres i yderligere en halv time til en betaling på 29 kr. i minuttet, svarende til en samlet regning på 2.610 kr. til det offentlige.

Kenneth Jensen erkender, at brugen af ligposer til transport af lig i ambulancer begrænser generne. Som fællessikkerhedsrepræsentant har han dog selv skrevet en arbejdsskadeerklæring for en kollega, der havde fået ligvæske i munden i forbindelse med, at han lagde et lig i en ligpose. “Lig bør transporteres i rustvogne, så folk kan have tillid til, at ambulancerne kun bliver brugt til levende mennesker”, siger Kenneth Jensen til Dagens Medicin.

Han ser derfor helst, at lægerne i højere grad kører ud til de afdøde og skriver en dødsattest, men kan det ikke lade sig gøre, vil han tage kontakt til Lægeforeningen og de lokale repræsentanter for lægevagten og forsøge at finde en ordning, hvor redderne kan undgå ventetiden i skadestuerne.

Annonce