Advokat: Regioner kan straffes, hvis trætte reddere pålægges at køre udrykning

Arkivfoto: Anna Glavind

Regionerne kan blive straffet og ifalde et erstatningsansvar, hvis de pålægger en ambulanceredder at køre udrykningskørsel, selv om redderen har meddelt, at vedkommende på det tidspunkt af vagten er for træt til, at udrykningskørslen kan ske på fuld forsvarlig vis. Det konkluderer en advokat på baggrund af, at Region Midtjylland har indført en ny praksis på området.

Landets ambulancereddere arbejder oftest på 12- eller 24-timersvagter, og derfor opstår der jævnligt situationer, hvor travlhed på første del af vagten gør, at redderen til sidst føler sig for træt til at køre udrykningskørsel på fuld forsvarlig og betryggende vis.

Udgangspunktet er, at redderne i de situationer kan – og skal – meddele regionens AMK-vagtcentral, at der er behov for en hvilepause.

Meldes automatisk klar efter tre timer

Det vakte imidlertid opsigt, da Region Midtjyllands ambulancechef, Jan Kjær Madsen, i juni meldte ud, at regionens ambulancetjeneste indfører en ny praksis i forhold til håndtering af situationer, hvor ambulancereddere melder sig ude af drift (UAD) på grund af træthed. I en intern mail til ambulanceredderne skrev ambulancechefen:

”Vi oplever i stigende grad, at ambulancepersonalet melder sig UAD på grund af træthed, hvilket er forståeligt i den nuværende driftssituation med UAD’er på grund af manglende mandskab. Der er dog en tendens til, at ambulancepersonalet går UAD i mange timer – og ofte resten af vagten. Dette er med til at skabe en negativ spiral med et endnu større arbejdspres for de resterende ambulanceberedskaber, flere UAD’er på grund af træthed osv., og det påvirker i sidste ende vores mulighed for at give den rette hjælp i rette tid til alle patienter”.

I mailen lancerede ambulancechefen derefter den nye praksis:

”For at dæmme op herfor, har vi i AMB/ALB (ambulancer og akutlægebiler, red.) besluttet, at AMK fremover registrerer alle UAD’er på grund af træthed til at vare 3 timer, hvorefter ambulanceberedskabet sættes i drift igen. Beredskabet kaldes kun op herefter, hvis der kommer en akutkørsel”.

Forening har fået lavet en advokatvurdering

Den nye begrænsning, hvor ambulanceredderne automatisk formodes ikke længere at være trætte efter tre timer, har fået Reddernes Fagforening til at spørge advokat Torben Koch, om en region som arbejdsgiver kan ifalde et ansvar, hvis en træt ambulanceredder forårsager et trafikuheld, efter at være blevet pålagt at indgå i vagten igen efter en fast hvileperiode på tre timer.

Og advokatens konklusion er, at det meget vel kan være tilfældet. Efter færdselsloven er det nemlig forbudt at køre et motorkøretøj, hvis man f.eks. på grund af mangel på søvn befinder sig i en sådan tilstand, at man er ude af stand til at føre køretøjet på fuld betryggende måde. Hvis en region har pålagt en medarbejder at køre udrykningskørsel, selv om regionen vidste, at medarbejderen var for træt, kan det efter Torben Kochs vurdering straffes efter straffelovens bestemmelse om medvirken til en strafbar handling. Altså også, hvis redderen bliver stoppet af politiet, uden at der har været tale om et uheld.

Hvis et trafikuheld medfører skade, som udløser et erstatningskrav, vil ambulanceredderen i første omgang kunne blive pålagt at betale denne erstatning. Men Torben Koch vurderer dog, at der her også her vil indtræde et ansvar for arbejdsgiveren, også selv om redderen isoleret set har handlet ansvarspådragende ved at føre ambulancen trods træthed.

Anbefalingen fra Torben Koch er derfor, at såfremt en redder er involveret i en trafikulykke i en situation, hvor redderen er blevet pålagt at arbejde trods træthed, så bør redderen foretage anmeldelse til politiet samt rette et krav mod arbejdsgiveren, såfremt modparten gør et erstatningskrav gældende overfor redderen.

Annonce