Reddere frygter dumpingtilbud fra Københavns Brandvæsen

De københavnske Falck-reddere frygter, at Københavns Brandvæsen vil komme med et dumpingtilbud i det igangværende udbud af den liggende sygetransport i Region Hovedstaden. Desuden mener redderne, at et tilbud på to af udbuddets delområder vil være i strid med kommunalfuldmagten, og derfor varsler de en klage, hvis brandvæsenet vinder.

Den liggende sygetransport i hele Region Hovedstaden er i øjeblikket i udbud med frist for at afgive tilbud den 6. februar 2015. Udbuddet er opdelt i fire delområder, og Københavns Brandvæsen har indikeret, at brandvæsenet vil byde på to af disse delområder.

Reddernes Faglige Klub København ser imidlertid med bekymring på udsigten til, at Københavns Brandvæsen vil byde på to delområder:

”Reddernes Faglige Klub København organiserer de privatansatte reddere i området, og er bekymrede for at, et kommunalt dumpingtilbud vil kunne sætte medlemmernes job i fare. Endvidere ser vi en forringelse af løn- og arbejdsvilkår for de reddere, som vil skulle løse opgaven, hvis den overgår til Københavns Brandvæsen”, siger Henrik Villsen Andersen, der er formand for Reddernes Faglige Klub i København.

Skatteborgerne kan få regningen

Redderne henviser til, at Frederiksberg Kommune tidligere har sat spørgsmålstegn ved, om Københavns Brandvæsen medregnede alle relevante omkostninger ved udbuddet af ambulancekørslen i Region Hovedstaden. Her tabte Frederiksberg Brandvæsen til nabobrandvæsenet, men embedsmændene på Frederiksberg betegnede dengang prisforskellen mellem de to brandvæseners tilbud som ”bemærkelsesværdig”.

”Ved at sammenligne de bud, som kom på de to ambulance-delaftaler, som Københavns Brandvæsen fik tildelt, med de øvrige bud ser det ud til at der mangler noget. Både Frederiksberg Brandvæsens og regionens kontrolbud er udarbejdet på en sammenlignelig overenskomst, og det er derfor betænkeligt, at Københavns Brandvæsen kan ligge 15-17 % under de øvrige tilbud”, siger Henrik Villsen Andersen og tilføjer:

”Hvis det er tilfældet – som det antydes – at omkostninger er flyttet fra tilbuddene over på brandslukningstjenesten, kan det ende med at skatteborgerne i Københavns Kommune kommer til at sidde med regningen på et urealistisk lavt tilbud”.

Bud kan være i strid med kommunalfuldmagten

Imidlertid mener Reddernes Faglige Klub København også, at det kan være i strid med den såkaldte kommunalfuldmagt, hvis Københavns Brandvæsen ender med at byde på to delområder.

”Kommunalfuldmagten angiver, hvilke geografiske og størrelsesmæssige opgaver som en kommunal virksomhed må afgive tilbud på, og hvilke opgaver man ikke må drive. Kommunalfuldmagten er netop udarbejdet som en sikring imod, at kommunens borgere kommer til at sidde med regningen for en opgave som bliver løftet som entreprise for en anden udbyder”, forklarer Henrik Villsen Andersen.

”Området betegnet ’D4 – Byen’ omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner, og det er inden for kommunalfuldmagtens afgrænsninger, da det primært er i Københavns Kommune og i en kommune, som grænser op til kommunen. Anderledes står det til med området ‘D3 – Syd’, som består af 10 kommuner, hvoraf København er den ene. Det betyder, at langt størstedelen af området ligger uden for kommunen, og ikke i tilstødende kommuner. Det er vores opfattelse af Københavns Brandvæsen ikke lovligt kan byde på det område”, siger redder-formanden.

Vil kæmpe med alle midler

Redderne varsler, at en udbudssejr til Københavns Brandvæsen kan medføre en klage. ”Vi vil gå langt for at beskytte interesserne for de af vore medlemmer, som arbejder i det område. Vi vil allerede nu kontakte vores advokat for at udfordre Københavns Brandvæsen, såfremt de skulle tildeles område ’D3 – Syd’”, siger Henrik Villsen Andersen.

Reddernes Faglige Klub København understreger, at det ikke er udsigten til konkurrence, som bekymrer:

”Vi er ikke nervøse for konkurrence på området, og hilser andre bydere velkommen, men vi vil ikke acceptere, at vores medlemmers job- og ansættelsesforhold udhules af en kommune, der byder på ringere løn- og ansættelsesvilkår. Vi har desværre ikke mulighed for at gøre indsigelse imod de ringere vilkår inden for kommunen, selv om vi finder dem urimelige, men vi vil bekæmpe dem med alle midler, når en kommune søger at eksportere dem uden for egen andedam”, siger Henrik Villsen Andersen.

Annonce