Regioner overvejer at sikre reddereleverne ved næste ambulanceudbud

Når regionerne i den kommende tid atter sender ambulancekørslen i udbud, så vil de vindende ambulanceoperatører muligvis blive forpligtet til overtage eksisterende uddannelsesaftaler med redderelever og til at tage et vist antal nye elever ind. I første omgang vil regionerne dog have belyst, om det juridisk er muligt at gøre elevforpligtelser til en af udbudsbetingelserne.

Ved de første store udbud af ambulancekørslen i 2008-2009 kom mange redderelever i klemme, da den ambulanceoperatør, som havde ansat dem, mistede sin ambulancekontrakt. Det hænger sammen med, at elevindtaget i ambulancetjenesten er meget anderledes end på andre områder. Det er således ambulanceoperatørerne selv, der sender ansætter eleverne og sender dem på skole – mens elever på de fleste andre områder søger ind på en uddannelse og derefter, som led i deres uddannelse, har et praktikophold hos en virksomhed.

Sjællandsk krav om elevpladser

Som den eneste region stillede Region Sjælland ved ambulanceudbuddet i 2009 krav vedrørende elever. Her blev operatøren således forpligtet til at indgå i uddannelsen af ambulanceassistenter og -behandlere for at sikre, at der også på længere sigt er tilstrækkeligt uddannet ambulancepersonale til rådighed.

Også i perioden op til kontraktudløb – hvor der er risiko for, at operatøren undlader den nødvendige rekruttering – er operatører i Region Sjælland forpligtet til at opretholde og nyetablere elevpladser i forhold til rekrutteringsbehovet i operatørens område, på samme niveau som hvis kontrakten ikke var tidsbegrænset.

Region Hovedstaden havde derimod efter råd fra Kammeradvokaten ikke inkluderet elevforpligtigelser og elevoverdragelse i udbudsmaterialet ved det seneste ambulanceudbud.

Overvejer pligt til overtagelse af uddannelsesaftaler

Nu er regionerne så i gang med at forberede det næste ambulanceudbud, og Region Sjælland forventer også denne gang at fastsætte krav om, at en eventuel ny operatør skal overtage indgående uddannelsesaftaler vedrørende elever.

Danske Regioner oplyser desuden, at regionerne på landsplan overvejer mulighederne for at forpligte nye ambulanceoperatører på elevområdet, herunder om der i udbudsmaterialet skal fastsættes krav om at optage et vist antal elever, og om der skal være pligt til at overtage indgående uddannelsesaftaler.

Overdragelse af elever vil i givet fald skulle finde sted efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. Det kræver imidlertid en vurdering af, om de retlige rammer for at kunne stille den form for krav er til stede. I den forbindelse er regionerne i gang med at vurdere, om kravene vil være i overensstemmelse med grundlæggende udbudsretlige principper om gennemsigtighed, ligebehandling, ikke-diskrimination og proportionalitet.

Annonce