Region: Væsentlig risiko for fravær af konkurrence ved ambulanceudbud

Arkivfoto

Region Hovedstadens nuværende ambulancekontrakter udløber i 2022, og efter sommerferien skal regionspolitikerne tage stilling til en konkurrence- og udbudsstrategi for ambulancekørslen. Men regionens vurdering er, at der udover Falck og Hovedstadens Beredskab ikke er nogen danske eller udenlandske virksomheder, som er klar til at byde på opgaven.

Ved Region Hovedstadens seneste ambulanceudbud vandt Falck fire af de seks delaftaler, mens Hovedstadens Beredskab vandt to. Udbuddet var en succes, der førte til, at regionen i løbet af den seks-årige kontraktperiode kommer til at spare over 400 mio. kr.

Men regionens vurdering er, at besparelsen især skyldes, at BIOS og Responce forud for udbuddet uventet havde vundet kontrakter i Region Syddanmark – og at udsigten til, at der dermed også ville blive konkurrence i Region Hovedstaden, pressede priserne ned. Tre internationale virksomheder og en større dansk virksomhed viste da også interesse for udbuddet, men de afgav dog ikke tilbud.

Manglende konkurrence kan give højere priser

I dag er konkurrencesituationen anderledes. BIOS er gået konkurs, og Responce er blevet opkøbt af Falck.

Region Hovedstadens vurdering er, at der ikke er yderligere danske virksomheder, der leverer ambulanceberedskab på et niveau, hvor de vil kunne demonstrere tilstrækkelig økonomi og erfaring til at byde i en kommende udbudsrunde. Regionen har heller ikke kendskab til virksomheder i udlandet, som har en strategi om ekspansion til det danske ambulancemarked. Samtidig må Hovedstadens Beredskab kun byde på ambulancekørslen i beredskabets eget og tilstødende dækningsområder.

”Der er således en væsentlig risiko for fravær af konkurrence ved kommende udbud, og deraf følgende højere priser samt sårbarhed ift. forsyningssikkerhed”, konkluderer regionen.

Starter forberedelsen af udbud

De nuværende ambulancekontrakter med Falck og Hovedstadens Beredskab udløber den 1. februar 2022, dog med mulighed for forlængelse i op til to år.

Men hvis en ny ambulanceoperatør skal have mulighed for at etablere stationer, indkøbe ambulancer og ansætte mandskab, vil der skulle gå 18 måneder mellem kontraktunderskrivelsen og driftsstart. Forberedelsen og gennemførelsen af selve udbuddet tager endvidere mindst 12 måneder.

Dermed skal forberedelserne til et nyt udbud iværksættes i august 2019, og det er baggrunden for, at regionspolitikerne efter sommerferien skal drøfte en konkurrence- og udbudsstrategi. Her skal der blandt andet tages stilling til antal delområder og anvendelse af kontrolbud, ligesom der skal tages stilling til yderligere tiltag for at sikre konkurrencen, f.eks. muligheden for at regionen selv kan drive selve stationerne eller kan hjemtage ambulancekørslen i et eller flere delområder.

Annonce