Regeringen vil styrke beredskabet med 5-10 ekstra ambulancer – i hele landet

I et nyt udspil lægger regeringen op til at styrke det præhospitale beredskab med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler. Samtidig skal der iværksættes en kampagne med fokus på at få Hjemmeværnets frivillige til at melde sig som hjerteløbere. Og så skal en ny taskforce sikre, at der på tværs af landets regioner er tilstrækkelig robusthed i de telefoniske alarmsystemer, når borgerne ringer 112.

Regeringen præsenterede onsdag udspillet “Tættere på II – Sundhed, uddannelse og lokal udvikling”. Udspillet består af 13 initiativer, herunder for at gøre afstanden til sundhedsvæsen kortere.

På det præhospitale område ønsker regeringen at styrke akutberedskabet med i alt 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler i de dele af landet, hvor behovet er størst. Det skal kunne mærkes for de borgere, som bor i områder, hvor responstiden i dag er længst.

Regeringen vil konkret oprette en ansøgningspulje, hvor regionerne kan ansøge om tilførsel af et eller flere nye beredskaber.

Regeringen vil også iværksætte en indsats, der skal sikre flere hjerteløbere i hele landet. Det skal ske i form af en kampagne rettet mod Forsvarsministeriet, hvor bl.a. Hjemmeværnets frivillige opfordres til at tilmelde sig hjerteløberordningen.

Kampagneaktiviteter i forbindelse med udbredelse af hjerteløberordningen vil ske med inddragelse af relevante aktører samt et partnerskab mellem Sundhedsministeriet og Forsvarsministeriet.

Fokus på AMK-vagtcentralerne

Herudover har regeringen besluttet at nedsætte en taskforce for et robust og trygt 112-akutsystem, som skal tilvejebringe løsninger, så der på tværs af landets regioner er tilstrækkelig robusthed i de telefoniske alarmsystemer, når borgerne ringer 112 – også i perioder med spidsbelastning.

Dette arbejde, som er foranlediget i de massive problemer i Region Hovedstadens Akutberedskab, vil regeringen igangsætte inden udgangen af 2021.

Taskforcen vil bestå af Danske Regioner som formand, Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og repræsentanter fra de regionale akutorganisationer. Som det første skal der udarbejdes et kommissorium for arbejdet.

Annonce