Region: Ambulancer skal kunne køre i busbanerne

Når ambulancer kører med udrykning, så må de benytte busbanerne. Men Region Hovedstaden ønsker, at det samme skal gælde for ambulancer, der kører uden udrykning, samt for køretøjer til liggende sygetransport. Det vil nemlig gøre, at køretøjerne tilbringer kortere tid i bilkøer – og det vil give lavere responstider og ventetider.

Region Hovedstaden har sendt et brev til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor regionen anmoder om tilladelse til, at regionens ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport kan anvende busbanerne.

Ved udrykningskørsel er ambulancerne omfattet af udrykningsbekendtgørelsen, og det indebærer, at de gerne må bruge busbanerne. Men når ambulancerne kører retur til stationen og når de kører ikke-akutte ture, så skal de følge færdselsreglerne. Ifølge regionen er det imidlertid et problem, særligt i myldretiden, hvor der også er størst pres på ambulanceberedskabet – og hvor kapaciteten reduceres, fordi ambulancerne sidder fast i trafikken.

Skal kun gælde i travle perioder

Regionens anmodning omfatter to punkter. For det første:

”At alle ambulancekørsler til patienten og efterfølgende kørsel af patienten til hospitalet, med og uden udrykning, i Region Hovedstaden må ske i busbaner, når der er behov for det grundet de eksisterende trafikforhold. På tidspunkter, hvor der ikke er stort pres på beredskabet, og ambulancer fx er på vej retur til en base, må de således ikke køre i busbanerne”.

Og for det andet:

”At kørsler med Region Hovedstadens køretøjer, der foretager liggende patienttransport må køre i busbaner under kørsel til patienten og i den efterfølgende transport af patienten under samme regelsæt som ambulancer”.

Regionen slutter henvendelsen med denne opfordring:

”Vi håber, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil se positivt på denne henvendelse, og at vi sammen kan finde en løsning, som vil kunne redde flere liv samt give mere tryghed hos borgerne i Region Hovedstaden”.

Der er 54 ambulanceberedskaber og 25 køretøjer til liggende sygetransport i Region Hovedstaden.

Annonce