Region Hovedstaden vil stække Falck

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Når ambulancerne i hovedstaden næste år sendes i udbud, så er det vigtigere, at ambulancekørslen fordeles på flere forskellige ambulanceoperatører, end at opnå den lavest mulige pris på kørslen. Det har politikerne i Region Hovedstaden besluttet. I det kommende udbud vil Falck – der i dag sidder på størstedelen af ambulancekørslen – højst kunne få 60 % af ambulancekørslen, også selv om Falck måtte være billigst i resten af regionen.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har besluttet, at ambulancekørslen skal sendes i udbud i 1. kvartal 2014, således at regionsrådet i midten af 2014 kan træffe beslutning om, hvem der fremover skal varetage ambulancekørslen. I dag står Falck for langt størstedelen af opgaven, mens Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen har kontrakt i mindre delområder.

Region er klar til hjemtagning

De nye ambulancekontrakter skal træde i kraft den 1. september 2015, og det indebærer, at de nuværende kontrakter bliver forlænget med syv måneder.

Den lange tid mellem udbud og kontaktstart skyldes, at regionen vil sikre sig tilstrækkelig tid til at kunne hjemtage ambulancekørslen. Det vil nemlig kræve, at der etableres en ny driftsorganisation, der med den nuværende tidsplan har godt et år til at planlægge en overtagelse af opgaven. Det vil i givet fald ske på baggrund af et kontrolbud, som regionen vil lade et eksternt firma udarbejde.

Og netop kontrolbuddet kan hurtigt blive aktuelt. Region Hovedstaden har nemlig besluttet, at næste udbud skal opdeles i fem delaftaler – mod 10 ved seneste udbud – og at ingen ambulanceoperatør kan varetage kørslen i mere end tre af de fem delområder. For Falck betyder det, at redningskorpset med garanti vil miste en væsentlig del af ambulancekørslen, hvor Falck i dag har kontrakt på otte af 10 delområder. Falcks markedsandel vil dermed mindst blive reduceret fra 80 % til 60 %.

Skulle det ved det kommende udbud vise sig, at Falck har givet det billigste tilbud i alle delområder, vil regionens regler for udbuddet indebære, at regionen i to af de fem områder er tvunget til at fravælge det billigste tilbud – og hvis kontrolbuddet er det næstbilligste, er konsekvensen, at ambulancekørslen hjemtages.

Områder med 6-12 ambulancer

På ét område indebærer regionsrådets beslutning dog en fordel for ambulanceoperatører, der søger den størst mulige markedsandel. Ved sidste udbud var det således bestemt, at en ambulanceoperatør maksimalt kunne byde på otte af de 10 delområder. Dermed måtte de enkelte ambulanceoperatører træffe en beslutning om, hvilke delområder, som de ikke vil byde på. Ved det kommende udbud kan ambulanceoperatørerne byde på alle delområder – men kan ikke vinde mere end tre af de fem områder.

De fem delområder vil hver bestå af 6-12 ambulanceberedskaber, og Bornholm vil ikke længere være et selvstændigt delområde. Kontraktperioden bliver på seks år, og tildelingen af kontrakt efter udbud sker på basis af det økonomisk mest fordelagtige tilbud – med udgangspunkt i en samlet vurdering af pris samt en række kvalitative faktorer, som skal fastsættes nærmere.

Udarbejdelsen af kontrolbuddet samt juridisk assistance ved udbuddet vil i alt koste 1,5 mio. kr. For yderligere at gøre klar til en hjemtagning vil regionen desuden i 2014 lave et udbud, som giver regionen mulighed for at indkøbe ambulancer i tilfælde af en hjemtagning.

Også den liggende sygetransport, som i dag varetages af Falck og Københavns Brandvæsen, sendes i udbud. Det vil ske tidsmæssigt forskudt i forhold til ambulanceudbuddet, og derfor forlænges de eksisterende kontrakter med et år til udløb den 31. januar 2016. Dette udbud opdeles i fire delområder uden begrænsninger i antallet af delområder, som en enkelt operatør kan vinde.

Annonce