Ny sociolance skal rykke ud til socialt udsatte

Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Københavns Brandvæsen har sat gang i et fælles pilotprojekt med en såkaldt sociolance. Sociolancen kører ud til socialt udsatte mennesker, hvor det er vurderet, at der er brug for en socialfaglig indsats​. Sociolancen får base hos Københavns Brandvæsen på Tomsgårdens brandstation.

Mennesker med sociale problemer f.eks. stof- og alkoholmisbrug får snart mulighed for at blive hjulpet af personale med forskellige kompetencer. En ny sociolance kører nemlig ud, når udsatte borgere er i en tilstand, hvor der er brug for socialfaglig omsorg.

”Vi ser ofte, at der bliver ringet 112 og tilkaldt en ambulance til en stærkt beruset person, som f.eks. ligger på en trappesten og sover rusen ud. I sådanne situationer kan ambulancemandskabet ofte ikke gøre meget andet end at stabilisere den udsatte borger og køre igen”, fortæller Hanne Andersen, der er formand for udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde i Region Hovedstaden.

Skal øge trygheden

​Hanne Andersen påpeger, at personalet i sociolancen sammen kan vurdere, om borgeren har brug for yderligere sundhedsfaglig indsats, eller om behovet nærmere er et værested med en varm seng og opfølgende sociale tilbud fra kommunen.

Sociolancen vil blive bemandet med en paramediciner eller en ambulancebehandler og en socialfaglig medarbejder, f.eks. pædagog.

”Hjemløse og misbrugere har behov for al den hjælp, de kan få. Jeg håber, at sociolancen vil øge trygheden for de udsatte borgere i vores by, så de får den rette akutte hjælp, når det brænder på”, siger socialborgmester Jesper Christensen.

Skal ikke erstatte en ambulance

Hanne Andersen understreger, at sociolancen ikke skal erstatte og sendes i stedet for en ambulance, men være et supplerende tilbud i de situationer, hvor der er brug for en socialfaglig indsats.

”Det er ikke et spørgsmål om, at sårbare borgere skal have en dårligere sundhedsfaglig betjening. Det skal ses som et ekstra tilbud i de situationer, hvor de ellers kan risikere at falde mellem to stole”, siger hun.

Sociolancen er en sekundær respons, hvor den primære respons vil være en ambulance, politi eller en lokal læge.​ ​Når sociolancen er nået frem til den udsatte borger, kan personalet udover førstehjælp og basal behandling på stedet tilbyde borgeren at formidle kontakt til relevante sundheds- og socialtilbud. Det kan for eksempel være væresteder, støttekontaktperson og boligrådgivning.

Hånd om de udsatte

​”Når vi møder hjemløse og andre udsatte borgere på gaden, er det meget forskelligt, om de har brug for omsorg eller behandling. Vi er glade for, at vi med dette initiativ er med til at sikre, at der i endnu højere grad tages hånd om nogle af byens mest udsatte borgere uanset, hvad deres behov er”, siger Søren Knap, der er ambulancechef i Københavns Brandvæsen.

Sociolancen skal køre i Københavns Kommune i perioden 1. december 2015 til 31. marts 2017, og projektet vil løbende blive evalueret gennem hele perioden. I første omgang vil Sociolancen være at finde på udvalgte tidspunkter af døgnet både på hverdage og i weekender. Den finansieres af projektmidler fra Finansministeriets satspulje for 2015-2018, hvor der er afsat en pulje på 5 mio. kr. i perioden 2015-2016 til pilotprojektet.

Annonce