Kontrakt på akutlægehelikopter forlænges med 18 måneder

Driften af den kommende og permanente lægehelikoptertjeneste, som kommer til at bestå af tre helikoptere, skal snarest muligt sendes i udbud, men helikopterne i Skive, Billund og Ringsted ventes først at være driftsklare i midten af 2014. Derfor vil Region Sjælland og Region Hovedstaden nu forlænge kontrakten med det danske-tyske selskab Falck DRF Luftambulance om driften af lægehelikopteren i Ringsted med 18 måneder uden et udbud.

Driften af de nuværende to lægehelikoptere i Ringsted og Karup blev den 17. december 2012 overdraget fra Sundhedsministeriet til regionerne. Baggrunden var finanslovsaftalen for 2013, som slår fast, at der skal etableres en landsdækkende lægehelikoptertjeneste med tre døgnbemandede helikoptere, men at de nuværende forsøgsordninger skal videreføres, indtil den landsdækkende tjeneste er på plads. Det ventes at ske i midten af 2014 efter en udbudsrunde.

Kontrakten på lægehelikopteren i Ringsted blev oprindeligt sendt i udbud i december 2009 som et forsøgsprojekt på 1½ år med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Udbuddet blev vundet af Falck DRF Luftambulance, og efter forlængelse af kontrakten udløber den pr. 30. april 2013. Men der vil ikke blive gennemført et nyt udbud for perioden frem til den landsdækkende helikoptertjeneste er klar. Region Hovedstaden og Region Sjælland, som har ansvaret for lægehelikopteren, vil i stedet forlænge kontrakten med Falck DRF Luftambulance.

Ifølge de to regioner kan forlængelsen ske uden udbud, fordi situationen er omfattet af to undtagelsesbestemmelser i EU’s udbudsdirektiv. Regionerne mener således, at der er tale om uforudsete begivenheder, som gør det umuligt for regionerne at nå et udbud, ligesom de mener, at der med finanslovsaftalen er tale om, at videreførelsen af helikopterordningen er bestemt ved lov, hvorved kontrakten ikke er udbudspligtig.

Den nye kontrakt med Falck DRF Luftambulance vil blive indgået med udgangspunkt i det oprindelige kontraktgrundlag fra 2009. Der vil imidlertid blive tilføjet to optioner, som giver mulighed for at udvide driftstiden til 16 eller 24 timers dækning i døgnet. Kontrakten vil løbe fra 1. maj 2013 til 30. september 2014 med mulighed for forlængelse frem til det tidspunkt, hvor den permanente helikopterordning er parat.

Annonce