Region hjemtager driften af babyambulance

Fra begyndelsen af 2016 overtager Region Hovedstaden driften af regionens særlige babyambulance fra Falck. Derfor går regionen nu i gang med at indkøbe en specialambulance med boxopbygning, som skal leveres inden årsskiftet. Babyambulancen udfører årligt omkring 140 transporter af meget syge nyfødte og helt små børn.

Rigshospitalets neonatalklinik (klinik for for-tidligt fødte) har et transporthold, der varetager højrisiko-transporter af meget syge nyfødte og helt små børn. I 2014 udførte transportholdet ca. 140 transporter af børn til Rigshospitalet, primært fra andre hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden, men også fra Region Sjælland og i enkelte tilfælde fra Aalborg, Færøerne og Grønland.

Transporterne sker primært med et specialkøretøj, ”babylancen”, eller – når dette køretøj er ude af drift – med en almindelig XL-ambulance. Babylancen disponeres fra Region Hovedstadens AMK-vagtcentral.

Opsiger kontrakt med Falck

Region Hovedstaden har i dag kontrakt med Falck om drift af babylancen, der har base på Falck-stationen i Hvidovre. Den nuværende kontrakt stammer fra 2011 og er forlænget frem til 1. februar 2016. Men derefter hjemtager Region Hovedstaden opgaven, så driften af babylancen integreres i driften af de øvrige specialkøretøjer i Den Præhospitale Virksomhed i regionen, nemlig den præhospitale indsatslederbil og den psykiatriske udrykningsenhed.

Babylancen bemandes af Rigshospitalets neonatale transporthold, mens der stilles med en enkelt ambulanceredder til at køre babylancen. Hidtil har man anvendt mandskab fra et almindeligt ambulanceberedskab, når babylancen skulle rykke ud, og dermed er dette beredskab blevet nedlagt ca. 140 gange om året, hver gang i ca. fem timer. Det undgås fremover.

Opbygning af køretøj i udbud

Selve køretøjet er netop blevet sendt i udbud til leverance inden årsskiftet. Regionen ønsker således at indkøbe en specialambulance opbygget på chassisramme med box-ambulanceopbygning samt serviceaftale (5 år/60 måneder eller 270.000 km).

Region Hovedstaden oplyser, at indkøb og drift af babylancen kan afholdes inden for Den Præhospitale Virksomheds eksisterende budget, men det oplyses ikke, om hjemtagningen indebærer, at babylancen bliver billigere eller dyrere end den nuværende kontrakt med Falck.

Annonce