Region hjemtager vagtcentralsdrift før tid

Falck og Region Sjælland er blevet enige om, at den tekniske disponering på regionens AMK-vagtcentral hjemtages med virkning fra 1. august 2023. Egentlig skulle det først være sket, når en ny ambulancekontrakt – og en omstrukturering af det præhospitale beredskab – træder i kraft i 2024. Parterne er imidlertid enige om, at en tidlig hjemtagning reducerer risikoen for problemer i forbindelse med overgangen til et nyt disponeringssystem.

Som den sidste af landets regioner anvender Region Sjælland fortsat responstidsmodellen, hvor det er ambulanceoperatøren – Falck – der har ansvaret for at sikre, at regionens responstidskrav kan overholdes. Dermed er det også Falck, som står for den tekniske disponering på AMK-vagtcentralen.

Det ændrer sig imidlertid fra 1. februar 2024, hvor Region Sjælland skifter til beredskabsmodellen, som indebærer, at det er regionen, der fastsætter antallet af ambulancer – og selv har ansvaret for, at responstidsmålene overholdes. Som led i den ændring har det også ligget klart, at ansvaret for den tekniske disponering overgår fra Falck til Region Sjælland selv.

Falck og Region Sjælland er imidlertid blevet enige om, at den tekniske disponering hjemtages allerede pr. 1. august 2023. Og det er der flere årsager til.

Nyt system kræver tilvænning

Først og fremmest har regionen efter udbud af kontrolrumssoftwaren besluttet, at man i indeværende kontraktperiode vil overgå til disponeringssystemet Locus som erstatning for det nuværende disponeringssystem, Carmenta.

”På baggrund af erfaringer og viden fra implementeringen af regionens nuværende disponeringssystem Carmenta i 2017, er det vurderingen, at arbejdsrutiner og arbejdsgange kræver lidt tilvænning, og derfor er det vigtigt, at vi er igennem denne fase inden overgangen til en ny kontrakt, så ikke alt er nyt fra 1. februar 2024”, fortæller Brian Lindekilde, der er vagtcentralschef hos Region Sjællands Præhospitale Center.

Ønsket om tidligere hjemtagelse sker også af hensyn til personalet, så der kan skabes  ro og vished omkring fremtiden – og så man dermed kan sikre fastholdelse af medarbejderne og deres erfaring.

 ”De tekniske disponenter brænder for den opgave, som de har i dag og dette bør så vidt muligt understøttes ved at personalet fastholdes”, siger Brian Lindekilde.

Annonce