Region Midtjylland får ny sociolance

Af de 150-250 opkald, som Region Midtjyllands AMK-vagtcentral får om dagen, kommer ca. 10-15 fra borgere, der har så komplekse sociale problemer, at der er brug for en særlig indsats. I de tilfælde er den bedste hjælp sjældent en ambulance, så nu skal en ny sociolance kunne rykke ud bemandet med en socialrådgiver og en ambulancebehandler.

”Grundlæggende ringer disse borgere jo med et råb om hjælp, som skal tages alvorligt. Men vi tror de kan hjælpes bedre, end vi har mulighed for i det nuværende set-up, som er gearet til akut livstruende sygdom eller alvorlig tilskadekomst. Derfor har vi nu ansat en socialrådgiver som brobygger. Hun skal søge nye veje til at hjælpe de socialt udsatte og psykisk sårbare borgere, der åbenlyst ikke får den rette hjælp i dag”, siger Trine Agerskov, der er oversygeplejerske på Region Midtjyllands AMK-vagtcentral.

”Typisk oplever en sådan borger selv at have alvorlige problemer, eller andre borgere vurderer, at vedkommende er i en kritisk tilstand. Men ofte når der bliver sendt en ambulance, viser det sig, at borgeren ganske vist har sundhedsmæssige problemer, men de er ikke akutte eller nødvendigvis alvorlige. Der er oftest også sociale og psykiske problemer, som de har brug for hjælp til, men det er ikke en ambulance, der er løsningen. Derfor skal vi i gang med at udvikle nye og mere intensive indsatser på tværs af sundhedsvæsenet og kommunerne”, fortæller Trine Agerskov.

Rykker ud sammen med ambulancebehandler

Den nye socialfaglige brobygger skal styrke samarbejde med kommunerne. Målet er – ud over at hjælpe den enkelte borger – at få beskrevet udfordringerne og tegne konturerne til bedre løsninger.

Helt konkret kan de sundhedsfaglige medarbejdere på AMK-vagtcentralen nu med borgerens accept give opkaldet videre til brobyggeren.

”For så sårbare borgere, der ofte har langvarige og svære udfordringer at slås med, er der sjældent hverken hurtige eller enkle løsninger. Som socialfaglig brobygger skal jeg forsøge at hjælpe dem ved at skabe kontakt til de rette steder i kommunen eller sundhedsvæsenet. Vi kan også rykke ud til dem i vores nye ’sociolance’. Her kører jeg sammen med en kollega, som er ambulancebehandler og kan sikre, at der tages hånd om de sundhedsmæssige behov”, fortæller socialrådgiver Mai-Britt Nielsen, som allerede har været på de første ture med sociolancen.

Aarhus, Silkeborg, Horsens og Syddjurs deltager som de første kommuner i projektet med kontaktpersoner, men borgere fra hele Region Midtjylland kan allerede nu få glæde af hjælpen. Håbet er at alle regionens kommuner på sigt bliver en aktiv del af indsatsen.

Foto: Anna Glavind

artikel-119-01

Annonce