Krise for akutlægebil: Lægerne har sagt op

Fra 1. august 2012 er der ingen læger til at bemande akutlægebilen i Holstebro. En uenighed mellem de tilknyttede læger og Region Midtjylland har ført til, at de lokale sygehuslæger har meddelt, at de ikke længere vil indgå i ordningen – og dermed ligger det fast, at akutlægebilen reelt er nedlagt. Derfor arbejder regionen nu på at finde en anden løsning, og en mulighed er at nedlægge sygeplejerskebilen i Holstebro og i stedet etablere en ny akutlægebil med fast bemanding.

Akutlægebilen i Holstebro bemandes med læger, som samtidig har vagt på det lokale sygehus. Tidligere har lægerne selv besluttet, om de ville rykke ud til konkrete alarmer. Det er sket ud fra en vurdering af de oplysninger om alarmen, som lægerne har modtaget fra vagtcentralen.

Efter at Region Midtjyllands AMK-vagtcentral er gået over til at anvende disponeringsværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp, er det imidlertid vagtcentralen, som besluttet, hvornår lægerne skal rykke ud. Det har givet utilfredshed hos lægerne, der mener, at de sendes af sted til for mange alarmer, hvor der reelt ikke er brug for lægehjælp. Samtidig mener ambulancelægerne i Holstebro, at de udsættes for negativ omtale fra de øvrige læger i Region Midtjylland og fra AMK-vagtcentralen.

Nu har alle læger med en enkelt undtagelse så meddelt, at de fra 1. august 2012 ikke længere vil bemande akutlægebilen – og dermed er akutlægebilen reelt nedlagt. Lægerne har dog tilbudt fortsat bemanding af akutlægebilen året ud, hvis regionen vel at mærke vender tilbage til den gamle disponeringsmodel, hvor lægerne selv vurderer, om de skal rykke ud. Det har regionen afvist, fordi man mener, at lægerne ikke får tilstrækkeligt med oplysninger til selv at kunne vurdere, om en udrykning er nødvendig.

Arbejder på alternative løsningsmodeller

Da akutlægebilen altså ophører om kort tid, er Region Midtjylland nu i gang med at undersøge alternative løsningsmodeller for det akutte beredskab i Holstebro.

En mulighed er at anvende samme model som i Herning. Her er lægebilen også bemandet med læger, som arbejder på sygehuset, men regionen har besluttet at etablere en fast bemandet akutlægebil fra årsskiftet. Det bliver reelt gratis, fordi man samtidig nedlægger den hidtidige sygeplejerskebemandede akutbil, således at det supplerende beredskab går fra at omfatte redder, sygeplejerske og sygehuslæge til at omfatte en redder (som lægeassistent) og en ambulancelæge. En variant af denne løsning er, at der er lægebemanding en del af døgnet og sygeplejerskebemanding resten af tiden.

En anden mulighed er, at akutlægebilen ikke erstattes, og at man i stedet trækker på andre lægebiler ved behov for lægehjælp. Det kan eventuelt suppleres med, at lægebilen i Lemvig midlertidigt flyttes til Struer, så den fra en mere central placering kan dække både Lemvig- og Holstebro-området.

Det ventes, at regionspolitikerne vil give embedsmændene bemyndigelse til vælge, hvilken midlertidig løsning, som skal gælde fra 1. august 2012 og året ud. Samtidig skal der arbejdes på et forslag til en varig løsning, der skal gælde fra 1. januar 2013. Det forslag ventes klar efter sommerferien.

Annonce