Ebeltoft får paramedicinerambulance

Ambulanceberedskabet i Ebeltoft skal styrkes ved at ændre den nuværende ambulance til en paramedicinerambulance. Det har de midtjyske regionspolitikere besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen giver også midler til at gøre det ekstra ambulanceberedskab i Struer permanent og til at udvide antallet af ordninger med 112-akuthjælpere, således at der bliver over 20 akuthjælperkorps i regionen.

Budgetaftalen afsætter 0,5 mio. kr. til styrkelse af ambulanceberedskabet i Ebeltoft med paramedicinerbemanding. Det vil imidlertid først ske, når der på baggrund af det igangværende udbud af ambulancekørslen skal indgås nye kontrakter.

Samme beløb afsættes til at gøre et ekstra ambulanceberedskab i Struer permanent. Her sikrer budgetaftalen, at der er penge til beredskabet i 2014, mens finansieringen for 2015 og fremefter skal ske i forbindelse med de nye ambulancekontrakter.

Der er ligeledes 0,5 mio. kr. årligt til en styrkelse af 112-akuthjælperkorpsene, som består af frivillige, der primært tilkaldes ved formodet hjertestop i områder med lang ambulanceresponstid. Der er i dag 12 korps i Region Midtjylland, og yderligere otte korps er under etablering. Men nu skal der altså etableres yderligere korps, og en plan for deres placering vil blive fremlagt for regionsrådet i begyndelsen af 2014.

Annonce