Slaget om Region Hovedstadens ambulancekørsel afgøres i dag

I dag mødes de 13 medlemmer af Region Hovedstadens forretningsudvalg til et ekstraordinært møde, hvor de skal træffe to helt centrale beslutninger om fremtidens ambulancetjeneste i regionen. For det første skal politikerne beslutte, hvilke ambulanceoperatører, som i de næste seks år skal stå for ambulancekørslen, og for det andet skal politikerne fastsætte serviceniveauet i ambulancetjenesten – det vil i praksis sige, at politikerne skal beslutte, hvor mange ambulanceberedskaber, som skal indgå i regionens ambulancetjeneste. Politikernes beslutning vil naturligvis kunne læses på BeredskabsInfo, så snart den er offentliggjort.

I dag varetages ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Hovedstaden af Falck og Københavns Brandvæsen. Desuden kører Frederiksberg Brandvæsen ambulancekørsel som underleverandør for Københavns Brandvæsen.

Ambulancekørslen og den liggende sygetransport udbydes som separate kontrakter. Region Hovedstaden har ikke ønsket at oplyse, hvilke ambulanceoperatører, som har budt på ambulancekørslen, men ifølge regionen blev i alt syv ambulanceoperatører prækvalificeret til at byde på opgaven. Siden da er tre af de prækvalificerede imidlertid faldet fra: Gentofte Brandvæsens ambulancetjeneste er blevet overdraget til Falck, svenske Ulfab er blevet opkøbt af Falck og Roskilde Brandvæsen har besluttet ikke at byde på ambulancekørslen i den vestlige del af regionen.

Det vides, at Falck, Københavns Brandvæsen, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten har budt på ambulancekørslen, men den femte tilbageværende byder er altså på nuværende tidspunkt ukendt. Ifølge regionen er der modtaget mindst to bud på ambulancekørslen i otte af de 10 områder, som udbuddet har været opdelt i. I de to sidste områder er der altså kun modtaget et enkelt bud.

Når det gælder den liggende sygetransport, ligger det kun fast, at Falck har budt og at Københavns Brandvæsen ikke har budt.

Region Hovedstaden kommer også med et kontrolbud på begge opgaver. Kontrolbuddet er udarbejdet af en uafhængig ekstern konsulent, og hensigten med kontrolbuddet er, at regionen dermed kan få en uafhængig vurdering af et realistisk prisniveau.

Ambulancekørsel for 400 mio. kr. i spil

Regionen Hovedstadens udgifter til ambulancekørsel og liggende sygetransport udgør i dag ca. 400 millioner kr. årligt, og der køres ca. 300.000 ture årligt. Der er altså tale om betydelige kontrakter, men ingen ambulanceoperatør kan få kontrakt på al ambulancekørsel eller al liggende sygetransport i regionen. En ambulanceoperatør kan nemlig højest byde på ambulancekørsel for 1,3 millioner indbygger og liggende sygetransport i tre ud af fire delaftaler.

På nuværende tidspunkt siger vedholdende rygter, at embedsmændene i Region Hovedstaden indstiller til politikerne, at Københavns Brandvæsen ikke tildeles nogen af de 10 kontrakter på ambulancekørsel, som er i spil. I stedet indstilles det angiveligt, at Falck overtager Amager og Hvidovre, at Frederiksberg Brandvæsen overtager Vanløse og Frederiksberg samt at Samariten overtager indre by fra Københavns Brandvæsen.

Serviceniveau bestemmer antallet af ambulancer

Når politikerne har besluttet hvilke ambulanceoperatører, som skal varetage ambulancekørslen i de 10 områder og den liggende sygetransport i de fire områder, så skal de tage stilling til serviceniveauet i ambulancetjenesten.

I udbudsmaterialet har Region Hovedstaden fastlagt, hvor mange ambulanceberedskaber, der som udgangspunkt skal være i hvert område. Men derudover har ambulanceoperatørerne i hvert område budt på optioner på både færre og flere ambulancer. Region Hovedstaden kan vælge at udnytte optionerne med det samme – det vil sige, at regionen fra starten kan indgå aftale med de vindende ambulanceoperatører om, at de skal stille med flere eller færre ambulanceberedskaber. Optionerne kan imidlertid også udnyttes undervejs i kontraktperioden.

I dag beslutter politikerne altså, om optionerne skal udnyttes straks og om der således skal lægges ud med et højere eller lavere serviceniveau end udgangspunktet i udbudsmaterialet.

Afgørelse ventes sidst på eftermiddagen

Region Hovedstadens afgørelser om udbud og serviceniveau ventes at foreligge sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, og så snart afgørelsen er offentliggjort, vil den kunne læses på BeredskabsInfo.

Forretningudvalget kommer formelt kun med en indstilling til regionsrådet, men sammensætningen af forretningsudvalget afspejler den politiske sammensætning af regionsrådet, og derfor vil forretningsudvalgets indstilling normalt altid blive fulgt af regionsrådet.

Annonce