Sådan vil Region Sjælland håndtere forkantsdisponering af ambulancer

Landets AMK-vagtcentraler anvender i stigende grad den såkaldte forkantsdisponering, hvor ambulancerne ikke holder klar på den lokale ambulancestation, men i stedet flyttes midlertidigt til andre placeringer, f.eks. hvis der mangler ledige ambulancer i et område. I Region Sjælland vil der efter det igangværende udbud være detaljerede – og ganske komplicerede – regler for forkantsdisponeringen.

Når en ny ambulancekontrakt træder i kraft primo 2024, så vil der i Region Sjælland være fastsat detaljerede – og ganske komplicerede – regler om, hvordan forkantsdisponeringen skal håndteres. Det gælder især spørgsmålet om, hvornår forkantsdisponering tæller med i ambulancereddernes opgavetid. Forkantsdisponeringen er nemlig en udfordring for arbejdsmiljøet, fordi redderne f.eks. kan blive vækket under vagten for at køre til en ny lokation.

Der skelnes i reglerne mellem forskellige typer døgnberedskaber. Én kategori omfatter således de døgnberedskaber, hvor der er fastsat en maksimal opgavetid på hhv. 8, 10 og 12 timer i døgnet. Her er der altså tale om ambulancer, hvor redderne maksimalt må være i arbejde det pågældende antal timer i døgnet. Den anden kategori omfatter døgnberedskaber uden grænser for opgavetiden, altså effektive beredskaber.

Kun én forkantsdisponering i natperioden

Generelt må et døgnberedskab med opgavetid kun forkantsdisponeres én gang pr. natperiode (19.00-07.00), uanset om beredskabet når at ankomme til lokationen. Hvis et beredskab er forkantsdisponeret på en lokation og kl. 19.00 passeres, så tæller dette som én forkantsdisponering. Hvis et forkantsdisponeret beredskab på lokation med sovefaciliteter kører en tur (A-, B-, C- eller D-kørsel) og returnerer til lokationen, er der stadig tale om én forkantsdisponering. Forkantsdisponeres et beredskab fra Slagelse f.eks. til Fuglebjerg, er dette reddernes såkaldte sovebase, og de kan køre ud derfra i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 uden at bryde reglen. Flyttes de til Slagelse og herefter på ny ønskes forkantsdisponeret til Fuglebjerg inden for tidsrummet kl. 19.00 – 07.00, er dette en overtrædelse af reglen.

Begrænsningen omfatter ikke en omdisponering af et beredskab på vej mod den lokation, de er forkantsdisponeret til. Det vil sige, at et beredskab, der er på vej mod en forkantsdisponering på en lokation, før ankomst til denne kan omdisponeres til en anden lokation. Når beredskabet ankommer på en lokation, kan det herefter ikke forkantsdisponeres igen (kun retur til egen station).

Begrænsningen omfatter ikke disponering af et beredskab retur til egen station fra den lokation, beredskabet er forkantsdisponeret til. I nogle situationer vil et beredskab blive sendt afsted, før den præcise patientadresse kendes. Sådanne situationer regnes heller ikke for at være forkantdisponering.

Tæller nogle gange med i opgavetid

For beredskaberne med begrænsninger på opgavetid gælder det, at hvis de forkantsdisponeres til en almindelig ambulancestation, hvor der er overnatningsmuligheder, så tæller det ikke med i opgavetiden, ligesom der ikke er en tidsbegrænsning på forkantsdisponeringen. Det samme gælder, hvis beredskabet forkantsdisponeres til en såkaldt sovebase, hvor der er faste faciliteter til overnatning.

Hvis beredskabet derimod sendes til en ambulancestation uden overnatningsmulighed, så tæller forkantsdisponeringen med i opgavetiden, ligesom opholdet er begrænset til to timer. Det samme gælder, hvis der anvendes en såkaldt hvilebase.

For de effektive beredskaber er det ikke aktuelt at vurdere opgavetid, men her gælder samme tidsmæssige begrænsninger som for de øvrige beredskaber, det vil sige maksimalt to timers ophold på ambulancestationer uden overnatningsmuligheder og på hvilebaser.

Ambulanceoperatørerne vil være forpligtede til at stille mandskabsfaciliteter, herunder ledige sovefaciliteter, til rådighed for andre operatørers personale, hvis der sker forkantsdisponering til deres stationer.

Annonce