Ry har fået en ambulancestation – men uden fast ambulance

Foto: Region Midtjylland

Ry, der ligger mellem Silkeborg og Skanderborg, har nu fået sin egen ambulancestation. Stationen, hvor der både er garage til ambulancen og overnatningsmuligheder til redderne, er indrettet på den lokale brandstation, men der er ingen fast ambulance på stationen. Der er nemlig tale om en fremskudt placering, som kun vil blive brugt midlertidigt, når AMK-vagtcentralen vælger at placere en ledig ambulance i området.

De 66 ambulancer i Region Midtjylland er fordelt på 36 ambulancebaser. Men derudover råder regionen over en række “fremskudte placeringer”, hvor ambulancerne kan holde midlertidigt. De fremskudte placeringer giver mulighed for i perioder at flytte ambulancer til det pågældende geografiske område – og dermed sikre en bedre dækning.

Tre ny placeringer

Som en del af budgetaftalen for 2018 besluttede det midtjyske regionsråd at oprette fremskudte placeringer til ambulancer i Ry, Vinderup og Ryomgård. De fremskudte placeringer i Ryomgård og Vinderup kom på plads i februar. Og nu er den fremskudte placering med overnatningsmulighed i Ry også klar til at blive taget i brug. Den er etableret i samarbejde med Skanderborg Kommune og Østjyllands Brandvæsen.

”Vi holder hele tiden øje med responstiderne og vurderer løbende, om der er mulighed for at styrke den akutte hjælp både på tværs af regionen og mere lokalt. Der har længe været et ønske om at forbedre responstiden i dette område, og vi håber, at den nye fremskudte placering vil kunne gøre en positiv forskel”, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Forudsætter ledige ambulancer

I Præhospitalet, som har ansvaret for akutberedskabet i Region Midtjylland, er der tilfredshed med den nye base, som øger muligheden for at forkantsdisponere en ambulance til området.

”Det er en kompleks opgave at sikre den bedste udnyttelse af vores 66 ambulancer. Vi forsøger hele tiden at placere ambulancerne der, hvor behovet er størst. Her giver den nye fremskudte placering i Ry bedre mulighed for at optimere dækningen i området mellem Silkeborg og Skanderborg. Det kan betyde, at ambulancen i nogle situationer kan være hurtigere fremme hos en borger, der bliver kritisk syg eller kommer alvorligt til skade”, forklarer Thomas Balle Kristensen, som er direktør i Præhospitalet.

Thomas Balle Kristensen understreger samtidig, at det forudsætter, at der er ledige ambulanceberedskaber i andre områder, som kan frigøres til forkantsdisponeringen, da der samlet set ikke er kommet flere ambulancer i Region Midtjylland.

Der er nu fremskudte placeringer med overnatningsmulighed i Ulfborg, Karup, Langå, Videbæk, Ryomgård, Vinderup og Ry. Herudover er der fremskudte placeringer uden overnatningsmulighed i Thyborøn, Balling, Fjellerup, Hadsten, Havndal, Sdr. Felding, Aulum, Juelsminde og Gjesing. Af arbejdsmiljømæssige hensyn må beredskabet kun holde dér i op til to timer ad gangen.

Annonce