Region Nordjylland og PreMed i strid om millionbod

Foto: Lene Pedersen

Hvis det står til Region Nordjylland, så skal ambulanceoperatøren PreMed betale en bod på 5,2 mio. kr. for manglende bemanding af ambulancerne i 2022. PreMed mener derimod ikke, at der er grundlag for regionens krav – den manglende bemanding skyldes nemlig mangel på ambulancereddere, og det er et markedsproblem, som rammer både PreMed og regionen selv.

Region Nordjylland har meddelt PreMed, at regionen vil opkræve en bod på 5,2 mio. kr. for nedetid på PreMeds ambulancer i 2022. Nedetid er de perioder, hvor PreMed ikke har stillet det krævede antal ambulancer til rådighed.

Hos PreMed har man afvist regionens krav. ”Det handler om nedetid på ambulancer på grund af mandskabsmangel, hvilket vi anser for et markedsproblem – som har præget driften både hos os og hos regionen selv i 2022”, fortæller adm. direktør Anders Vikke.

Ledelsen hos PreMed har på den baggrund vurderet, at Region Nordjyllands krav vil ende med ikke at få nogen økonomisk betydning for selskabet.

Er nu så godt som fuldt bemandet

Samtidig påpeger PreMed, at det går fremad med bemandingen: ”Det glædelige er dog, at PreMed i løbet af 2022 og starten af 2023 har kunnet rekruttere og fastholde medarbejdere, så vi nu er så godt som fuldt bemandet – selvom der stadig mangler flere hundrede ambulancemedarbejdere på landsplan”, siger Anders Vikke.

PreMed står for omkring 40 pct. af ambulancekørslen i Region Nordjylland, mens regionens egen ambulancetjeneste står for resten. Regionens ambulancetjeneste er også ramt af mandskabsmangel, men hos regionen udløser nedetid ikke nogen betaling af bod.

Annonce