Ekstra flytning af vagtcentral kan koste 25 mio. kr.

I dag skal politikerne i Region Sjælland tage stilling til, hvornår regionens præhospitale center, der først og fremmest består af AMK-vagtcentralen, skal flytte fra de nuværende lokaler på Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus. Flytningen er planlagt til 2016 og vil i sig selv koste ca. 25 mio. kr., men muligvis skal det præhospitale center allerede flytte i 2014 – men i så fald kun til en midlertidig placering, som skal fraflyttes allerede i 2016. Det vil dog fordoble flytteudgifterne til 50 mio. kr.

Region Sjælland besluttede i den politiske budgetaftale for 2012, at Præhospitalt Center senest i 2016 skal flytte fra Slagelse Sygehus til Næstved Sygehus. Det præhospitale center består blandt andet af regionens præhospitale ledelse, administrationen af akutberedskabet samt AMK-vagtcentralen og den tilhørende akutlægebil.

Nu har regionen så udarbejdet et konkret forslag til en flytning, og her lægges der op til, at Præhospitalt Center skal flytte ind i centralkomplekset på Næstved Sygehus, hvor lokalerne imidlertid først bliver ledige, når Pædiatrisk Afdeling og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling flytter til Slagelse Sygehus i 2016. En overtagelse af de to afdelingers nuværende lokaler vil give en hensigtsmæssig placering af det præhospitale center, da der er gode muligheder for at etablere de nødvendige tekniske installationer til AMK-vagtcentralen. Der vil dog være behov for en del ombygning, hvis bygningerne skal opfylde de nationale og internationale krav til indretning af vagtcentraler, bl.a. i forhold til terrorsikring. Udgifterne til bygningsmæssige ændringer skønnes at blive ca. 10 mio. kr., hvortil kommer udgifter til flytning og installation af det tekniske udstyr, som skønnes at beløbe sig til 12-15 mio. kr.

Som en alternativ plan foreslår regionen, at man gennemfører flytningen allerede i 2014. Det vil imidlertid forudsætte, at Præhospitalt Center i første omgang flytter til en midlertidig placering på Næstved Sygehus’ afsnit A, hvor centeret skal være placeret, indtil de permanente lokaler i centralkomplekset er ledige. Når placeringen i afsnit A kun kan blive midlertidig, så skyldes det, at placeringen ikke er optimal i forhold til mulighederne for interaktion med det øvrige sygehus, herunder skadestuefunktion og lægevagt, ligesom etablering af sikkerhedsforanstaltninger vil være besværlig.

Vælges den alternative plan, så vil den første flytning i 2014 koste 25 mio. kr., hvorefter flytningen til de permanente lokaler i 2016 vil koste yderligere 25 mio. kr. Dermed bliver den samlede flytteudgift på 50 mio. kr.

Spørgsmålet om flytningen har været behandlet i Region Sjællands forretningsudvalg, og her besluttede politikerne, at flytningen af det præhospitale center ikke bør vente til de nye lokaler planmæssigt er ledige i 2016. Og i dag skal regionsrådet så tage stilling til, om man vil følge forretningsudvalgets indstilling om at fremskynde flytningen.

Annonce