Region overtager ambulancedriften fra Hovedstadens Beredskab før tid

Et stadigt stigende problem med mangel på ambulancereddere fører nu til, at Region Hovedstaden allerede fra 1. juni 2022 overtager al ambulancedrift fra det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab. Dermed skal 207 medarbejdere hos Hovedstadens Beredskab tage stilling til, om de vil benytte et tilbud om at skifte til ansættelse i regionen.

Region Hovedstadens Akutberedskab skal fra 1. juni 2022 stå for ambulancedriften i Københavnsområdet, når Hovedstadens Beredskab overdrager opgaven til regionen.

Overdragelsen sker efter en stigende medarbejdermangel hos Hovedstadens Beredskab. Medarbejdermanglen har givet øget pres på ambulanceområdet, og derfor har regionsrådet og Hovedstadens Beredskab indgået en aftale om overdragelse, der kan være med til at sikre ambulancedrift og rekruttering af personale.

Oprindeligt skulle Hovedstadens Beredskab først ophøre med at køre ambulance til februar 2023, hvor den nuværende kontrakt med regionen ophører. Men de seneste måneder har næsten en tredjedel af ambulanceredderne forladt Hovedstadens Beredskab, og trods en stribe initiativer for at lette presset er det blevet tiltagende sværere at få vagtplanen til at hænge sammen.

Overtager baser og ambulancer i overgangsperioden

Regionen får stillet baser og ambulancer til rådighed fra Hovedstadens Beredskab frem til 1. februar 2023. Derefter forventer regionen som planlagt at kunne køre fra egne baser og i nye ambulancer.

Medarbejderne får tilbud om overdragelse til regionens nye ambulancetjeneste fra 1. juni 2022. Antallet af medarbejdere ændrer sig løbende i takt med ansættelse eller fratrædelse, men pr. 1. marts 2022 var der 207 ambulancemedarbejdere i Hovedstadens Beredskab, heraf 152 på fuld tid, samt 44 elever. Først til maj står det klart, hvor mange der ønsker overdragelse.

Regionen ønsker, at medarbejderne fra Hovedstadens Beredskab allerede fra overdragelsen omfattes af samme overenskomst og arbejdstidsaftale, som gælder for de nuværende medarbejdere i Akutberedskabet. Det vil dog kræve en aftale med FOA.

Akutberedskabets nuværende medarbejdere er ansat efter overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesforhold for ambulanceuddannet personale indgået mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som følger Arbejdstidsaftalen for social- og sundhedspersonale. Sidstnævnte aftale giver større fleksibilitet for arbejdsgiver i den almindelige arbejdstilrettelæggelse og i forbindelse med spidsbelastninger – mod at medarbejderne får bedre betaling for arbejde på skæve tidspunkter.

Skal skabe stabile rammer

”Vi hjemtager ambulancedriften før tid for at skabe stabile rammer og afklaring for ambulancepersonalet, som vi håber vil vælge at arbejde i regionens nye ambulancetjeneste. Vi vil sikre gode vilkår ved overdragelsen, og vi håber, personalet vil være med til at udvikle ambulancetjenesten, hvor vi satser på høj faglighed, uddannelse og udvikling. Det gør vi for at blive endnu bedre til at behandle og transportere akut syge borgere, der har brug for en ambulance”, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

”Borgerne kan regne med, at der kommer en ambulance, hvis de bliver ramt af en kritisk og livstruende tilstand, fordi vi prioriterer dem først, og fordi ambulancepersonalet og personalet i vagtcentralen yder en kæmpe indsats. Det fortsætter vi med, selv om der i den kommende periode fortsat vil være udfordringer i ambulancedriften, fordi der mangler ambulancepersonale i hele landet. Derfor står et godt arbejdsmiljø med fastholdelse og rekruttering øverst på dagsordenen hos den nye ambulancetjeneste”, siger regionsrådsformanden.

Fokus på en sikker overdragelse

Bestyrelsesformanden for Hovedstadens Beredskab, borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S), siger:

”Ambulancetjenesten er en vital samfundsfunktion, så det har været vigtigt for os i Hovedstadens Beredskab at medvirke til en sikker overdragelse af opgaven. Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstaden samarbejder konstruktivt om virksomhedsoverdragelsen. Vi har i Hovedstadens Beredskab i rigtig mange år leveret ambulancetjeneste på et højt niveau, og overgangen skal være med til at sikre stabilitet. Vores dygtige og dedikerede ambulancereddere udfører hver eneste dag en stor indsats. Vi har med indgåelse af aftalen haft stort fokus på, at vores medarbejdere kan blive afklaret om deres fremtidige arbejdsforhold”.

Når Hovedstadens Beredskab overdrager ambulancedriften den 1. juni 2022, sker det i tæt samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab.

”Vi er fuld i gang med at opbygge den nye ambulancetjeneste og blive klar til at modtage alle de gode ambulancemedarbejdere, der har lyst til at være med. Vi har ansat en rigtig dygtig ambulancechef, og alle sejl bliver sat til for at være parate til overdragelsen til juni”, fortæller Jonas Egebart, der er konstitueret direktør i Akutberedskabet, og tilføjer:

”Vi har respekt for den store opgave, som vi skal løse sammen med Hovedstadens Beredskab for at blive klar til overdragelsen af vores kommende kollegaer i Akutberedskabet. Vi vil samarbejde tæt både før og efter overdragelsen for at give ambulancepersonale fra Hovedstadens Beredskab en rigtig god overgang til regionens ambulancetjeneste. Det er en stor opgave at få overdraget ambulancekørslen otte måneder tidligere end planlagt, og derfor vil alt ikke være perfekt fra den første dag”.

Overdragelsen af ambulancedriften sker under forudsætning af, at regionsrådet og bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab på deres møder i april kan godkende en aftale om de økonomiske forhold i forbindelse med overdragelsen.

Annonce