Læger: Region Sjælland bør starte overvågning af akutbiler nu

Arkivfoto

Lægeforeningen opfordrer Region Sjælland til med det samme at iværksætte en overvågning af de sundhedsfaglige konsekvenser ved at afskaffe lægebiler. Det sker, efter at regionen har forsikret Sundhedsstyrelsen om, at der er fremdrift i regionens projekt om et evaluere den nye akutbilsordning. Lægeforeningen kritiserede i sidste uge, at Region Sjælland – der er landets eneste uden lægebiler – ikke løbende overvåger, om borgerne kan være trygge ved den model, som regionen har valgt. Sundhedsstyrelsen har også efterfølgende i et brev til Region Sjælland undret sig over, at den løbende sundhedsfaglige overvågning ikke var startet endnu.

”Af hensyn til patienterne kan langsigtede indsamlinger af data ikke stå alene. Det er nødvendigt med et konstant og opmærksomt øje på udviklingen, og det mangler stadig”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen mener, at foreningens kritik har sat fart på Region Sjællands evalueringsproces. ”Det er jo i sig selv positivt, at regionen nu lover at gøre noget. Hidtil er der nemlig ikke sket noget som helst, selv om Region Sjælland har aftalt med Sundhedsstyrelsen løbende at overvåge, om den nye ordning har konsekvenser for borgernes sundhed. Men jeg er tilfreds med, at Lægeforeningens kritik har givet konkrete resultater”, siger Mads Koch Hansen.

Lægeforeningen finder det endvidere betryggende, at Sundhedsstyrelsen har understreget, at styrelsen vil have særligt fokus på, hvordan regionen overvåger de sundhedsfaglige konsekvenser af akutbil-modellen.

”Lægeforeningen vil fortsat følge denne proces meget nøje. Det er helt afgørende, at alle relevante erfaringer kommer til regionens kendskab. Det gælder f.eks. også vurderinger fra det personale, som modtager akutte patienter på sygehusene. De bør naturligt indgå i en overvågning”, siger Mads Koch Hansen.

Annonce