Region Sjælland udskyder beslutning om stort ambulanceudbud

Først senere på året vil politikerne i Region Sjælland tage stilling til, hvordan et kommende udbud af ambulancekørslen i regionen skal tilrettelægges. Det besluttede regionsrådet i denne uge. I Roskilde-området vil ambulancekørslen dog blive udbudt for en to-årig periode, hvor den korte periode og en meget kort tid fra kontaktindgåelse til opstart reelt garanterer, at Roskilde Brandvæsen vinder udbuddet. I resten af regionen forlænges de nuværende ambulancekontrakter med et år, således at al ambulancekørslen i regionen kan udbydes i et samlet udbud med opstart pr. 1. februar 2016.

Region Sjælland har opdelt ambulancekørslen i seks geografisk afgrænsede udbudsområdet. I et af disse udbudsområder, som omfatter Roskilde og Lejre kommuner, varetages ambulancekørslen af Roskilde Brandvæsen med kontraktudløb den 1. februar 2014. Og på bagrund af en politisk beslutning i regionsrådet er denne kontrakt nu sendt i udbud for en to-årig periode.

Den udbudte kontrakt har altså en varighed på kun 24 måneder, og regionen forventer at indgå kontrakt ultimo november 2013. Med opstart den 1. februar 2014 betyder konstruktionen reelt, at Roskilde Brandvæsen er garanteret en ny kontrakt, da andre ambulanceoperatører næppe vil byde på en kontrakt så kort løbetid og hvor der fra kontraktindgåelse kun vil være to måneder til at etablere station og ambulancer samt ansætte personale.

I resten af regionen, hvor Roskilde Brandvæsen og Falck står for ambulancekørslen, bliver de nuværende kontrakter forlænget med et år, så de udløber den 1. februar 2016. Dermed vil alle regionens ambulancekontrakter udløbe på samme tidspunkt – og dermed kan opgaven udbydes på samme tid.

Politikerne valgte at udskyde beslutningen om, hvordan det store udbud skal tilrettelægges. Den beslutning vil således først skulle træffes senere på året. Her skal politikerne blandt andet tage stilling til, hvor mange udbudsområder, der fremover skal være, og om dele af ambulancekørslen skal hjemtages. Netop en hjemtagning har været et udtalt ønske fra regionens embedsmænd, der ser en hjemtagning som den eneste mulighed for at sikre konkurrence, men et stort flertal i regionsrådet valgte i første omgang at sige nej til embedsmændenes indstilling om at hjemtage opgaven i Roskilde-området. Det er ikke mindst udsigten til, at SOS International deltager i udbuddet i 2016, som har fået politikerne til at tro på, at der kan opnås reel konkurrence uden en hjemtagning.

Annonce